Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

20.04.2017

17. Dni Tischnerowskie już za tydzień!

Znamy już pełny program 17. Dni Tischnerowskich, które odbędą się w dn. 20-22 kwietnia. Hasłem imprezy będą słowa: „Inny - Obcy - Bliźni", a gościem głównym wybitny socjolog i filozof Hans Joas. Nagrodę Znaku i Hestii im. Ks. J. Tischnera otrzymali: filozof Ireneusz Ziemiński, publicystka Ewa Siedlecka oraz założyciel wspólnoty Betlejem ks. Mirosław Tosza. Głównym organizatorem Dni jest w tym roku Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie.

W poniedziałek 3 kwietnia podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w krakowskiej PWST, ogłoszono program 17. Dni Tischnerowskich oraz laureatów - przyznawanej także po raz siedemnasty - Nagrody Znaku i Hestii im. Ks. J. Tischnera. Podczas konferencji rektor PWST, głównego organizatora tegorocznych Dni, Dorota Segda przypomniała o związkach ks. Józefa Tischnera z tą uczelnią i roli, jaką odegrał w życiu wielu przyszłych aktorów i reżyserów.

17. Dni Tischnerowskie odbędą się w tym roku w dniach 20-22 kwietnia. Hasłem imprezy będą słowa: „Inny - Obcy - Bliźni", a gościem głównym - wybitny socjolog i filozof Hans Joas (wkrótce zaprezentujemy na naszej stronie jego sylwetkę).
Dni rozpoczną się w czwartek 20 kwietnia Mszą świętą w kolegiacie Św. Anny, której będzie przewodniczył bp Grzegorz Ryś. Po Mszy świętej na w siedzibie PWST odbędzie się pokaz spektaklu „Do dna" przygotowanego przez studentów tej uczelni pod kierunkiem Ewy Kaim i Włodzimierza Szturca.

W piątek 21 kwietnia zaplanowano „Czytanie Tischnera". Fragmenty eseju „Inny" przeczyta Dorota Segda, a w rozmowie o wątkach tego tekstu - napisanego przez Tischnera pod koniec życia - wezmą udział także filozof Dobrosław Kot i publicysta Wojciech Bonowicz. Tego dnia będzie miał również miejsce wykład głównego gościa Dni - Hansa Joasa. W ramach cyklu Colloquia Tischneriana wygłosi on odczyt zatytułowany „Potęga sacrum". Po wykładzie w „Jaskini filozofów" o temacie przewodnim Dni - „Inny. Obcy. Bliźni. Granice otwartości" - dyskutować będą z Hansem Joasem Anna Dymna, Steffen Huber i Piotr Sztompka, a dyskusję poprowadzi Tadeusz Gadacz.

W sobotę 22 kwietnia Stowarzyszenie „Drogami Tischnera" zaprasza na debatę „Co nam dał Tischner?", w której udział wezmą m.in. Anna Dymna, Stanisława Trebunia-Staszel, ks. Andrzej Augustyński i Kazimierz Tischner. Przewidziane są również występy artystyczne, m.in. spektakl „Odmieniona baba", przygotowany przez zespół Zawodowcy z Bachledówki.

Po południu tego dnia wręczone zostaną Nagrody Znaku i Hestii im. Ks. J. Tischnera. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach przez jury pod przewodnictwem ks. Adama Bonieckiego, a jej fundatorami są Grupa ERGO Hestia oraz Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości", nagrodę odbierze w tym roku filozof Ireneusz Ziemiński. W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności" - publicystka Ewa Siedlecka. A w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata" - założyciel istniejącej w Jaworznie wspólnoty Betlejem ks. Mirosław Tosza. Podczas gali rozmowę z laureatami poprowadzą ks. Adam Boniecki i Henryk Woźniakowski
17. Dni Tischnerowskie poprzedzą wydarzenia w Strefie Tischnera, organizowane wspólnie z Radiem Kraków. W czwartek 6 kwietnia i w środę 19 kwietnia odbędą się tam „Lekcje czytania z >>Tygodnikiem Powszechnym<<", podczas których będzie okazja do pochylenia się nad tekstami ks. Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego, a w poniedziałek 10 kwietnia - spotkanie z reżyserami i aktorami, pedagogami PWST, którzy współpracowali z ks. Józefem Tischnerem.

Spotkania mają charakter otwarty, tylko na dwa wybrane obowiązują zaproszenia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
Oprócz głównego organizatora - Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie - organizatorami Dni Tischnerowskich są też: Instytut Myśli Józefa Tischnera, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

Szczegółowy program 17. Dni Tischnerowskich i Strefy Tischnera znajdziecie tutaj.

Zrozumieć człowieka i jego dramat

Co to znaczy – spotkać i n n e g o? Czy inność jest tym, co oddziela mnie od drugiego, czy przeciwnie? Co jest potrzebne, żeby inny stał się bliskim? Na te i tym podobne pytania szukał odpowiedzi ks. Józef Tischner. Pod koniec życia zaczął pisać nową książkę – kontynuację Filozofii dramatu i Sporu o istnienie człowieka. Nie skończył, ale pozostawił fragmenty, które dają do myślenia.
W świecie, w którym ludziom – nawet podobnym do siebie, należącym do jednej wspólnoty, ukształtowanym przez tę samą tradycję – coraz trudniej się spotkać, Tischnerowska refleksja o spotkaniu nabiera wyjątkowego znaczenia. Tym bardziej, kiedy spojrzymy szerzej, na punkty zapalne w różnych miejscach naszego globu, warto posłuchać głosu myśliciela, któremu chodziło przede wszystkim o to, by „zrozumieć człowieka i jego dramat”.

„Tischner był stróżem człowieka. Nie zaganiającym do stada, lecz zapuszczającym się na manowce i pustkowia, by człowieka odnaleźć. Stróż musi być czujny, jego praca nigdy się nie kończy. Stróżowanie to ciągłe zaczynanie od nowa, poszukiwanie dróg i sposobów. Dynamika myśli Tischnera, ciągle krążącej wokół człowieka, znakomicie to pokazuje.” (Dobrosław Kot)