Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

05.07.2019

Akcja Książka na Receptę nagrodzona!

Fundacja Powszechnego Czytania, której jednym z fundatorów jest Znak, otrzymała nagrodę Zwyrtała za najlepszy pomysł na promocję czytelnictwa za akcję Książkę na Receptę!

Jury doceniło „Książkę na receptę" jako skuteczny pomysł na wprowadzenie na stałe w praktykę lekarską, pielęgniarską i położniczą rekomendacji codziennego czytania z dzieckiem od urodzenia.

- Wyniki badań klinicznych sugerują, że dzieci, których rodzice przestrzegali takiego zalecenia lekarskiego mają większe bierne i czynne kompetencje językowe (ich rozwój językowy jest szybszy), prędzej rozwijają kompetencje społeczne - umiejętność zabawy (także z innymi dziećmi) i radzenie sobie z lękiem separacyjnym, mają większą zdolność skupienia uwagi i szybciej osiągają gotowość szkolną, rzadziej wykazują nadreaktywność i agresję - przekonuje dr n. med. Jacek Mrukowicz, redaktor naczelny Medycyny Praktycznej.

Z kolei prezes fundacji Maria Deskur mocno podkreśla wagę problemu. W wywiadzie dla NGO.pl powiedziała: „Każdy z nas powinien być zainteresowany tym, by poziom czytelnictwa w Polsce wzrósł. To problem cywilizacyjny i jeśli nie zrobimy wysiłku, by go rozwiązać, to się po prostu bardzo źle skończy. [...] Jeżeli pozwoli się, by społeczeństwo podzieliło się na tych, co czytają, i tych, którzy korzystają tylko ze smartfonów, to rozmowa między obiema grupami będzie bardzo trudna. Tym bardziej, że jedna z nich będzie mieć umiejętności manipulowania drugą. Tak więc każdy odpowiedzialny człowiek powinien chcieć zaangażować się w promocję czytelnictwa.