Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

23.01.2017

Bóg jak czuły Ojciec, który prowadzi nas za rękę

W styczniu w Znaku ukażą się kazania papieża Franciszka, które wygłaszał w Domu Świętej Marty. Przeczytajcie fragment książki „Bóg szuka nas na marginesie. Słowa z Domu Świętej Marty".


41
Bóg jak czuły Ojciec, który prowadzi nas za rękę


Nie czekaj, ale dawaj, nie mów, lecz działaj. Nie ma nawet cienia bierności w sposobie, w jaki Stwórca okazuje umiłowanie stworzenia. Bóg „udziela nam łaski, daje radość celebrowania w sercu swego Syna wielkich dzieł Jego miłości. Można powiedzieć, że dzisiaj świętujemy miłość Boga w Jezusie Chrystusie, miłość Boga do nas, miłość Boga w nas":

„Są dwa znamiona miłości. Pierwsze to, że miłość jest bardziej dawaniem niż przyjmowaniem. Druga cecha: miłość przejawia się bardziej w uczynkach, niż w słowach. Kiedy mówimy, że jest bardziej dawaniem niż przyjmowaniem to znaczy, że miłość się przekazuje, a ukochana osoba ją przyjmuje. A kiedy mówimy, że jest bardziej w dziełach niż w słowach, to znaczy że miłość zawsze daje życie, pozwala się rozwijać ".

„Pojąć miłość Boga" można tylko w wymiarze odwrotnie proporcjonalnym do jej ogromu, w „małości serca". Mojżesz wyjaśnia ludowi żydowskiemu że został wybrany przez Boga ponieważ był „najmniejszym ze wszystkich narodów". A Jezus w Ewangelii chwali Ojca „ponieważ zakrył sprawy Boże przed mędrcami, a objawił je prostaczkom". Tak więc, Bóg poszukuje w człowieku „relacji dziecka z Ojcem". Dziecko to Bóg „głaszcze z czułością i mówi: ‘jestem z tobą'":

„On przekazuje nam tę tkliwość Bożej miłości dając siłę, abyśmy i my byli zdolni do okazywania czułości. Jeśli jednak sami czujemy się silni, nigdy nie doświadczymy pełnego tkliwości piękna Bożej pieszczoty... ‘Nie lękaj się, jestem z tobą, wezmę cię za rękę...' Te słowa Pana ukazują nam ową tajemnicę miłości, jaką darzy nas Bóg. Jezus mówi o sobie jestem cichy i pokorny sercem (Mt 11, 29). Również Syn Boży uniża się, aby otrzymać miłość Ojca".

Drugą cechą szczególną miłości Boga jest to, że „pierwszy" nas umiłował. On jest zawsze „przed nami". „On na nas czeka". Prośmy Boga o łaskę „by wejść do świata tej tajemnicy, by zachwycić się i znaleźć pokój tej miłości, którą się przekazuje, która daje nam radość i prowadzi nas drogą życia jak dzieci, za rękę":

„Kiedy my przychodzimy On jest. Kiedy my Go szukamy, On szukał nas już wcześniej. On jest zawsze przed nami, czeka na nas, by przyjąć nas w Swym sercu, otoczyć miłością. I te dwie właściwości mogą pomóc nam zrozumieć tajemnicę miłości Boga do nas. Aby mogła się ona wyrazić potrzebuje naszej małości, naszego uniżenia. I potrzebuje naszego zachwytu, kiedy szukając Go, znajdujemy jak na nas czeka".

Czytania: Pwt 7, 6-11, Ps 102, 1J 4, 7-16, Mt 11, 25-30
(Bóg czułym Ojcem który nas kocha i prowadzi za rękę, 27 czerwca 2014)

 

Pozwól Bogu się przytulić

Dziś serce Kościoła nie bije w Pałacu Watykańskim – bije w Domu Świętej Marty. To tutaj – w małej kaplicy – padają słowa, które są najczęściej cytowanymi wypowiedziami Papieża. Tylko wybrani mogą na żywo wysłuchać głoszonych tam przez Franciszka kazań. Ich treść po raz pierwszy jest w Polsce publikowana w formie książki.

Papież nie obawia się podejmować nawet najtrudniejszych kwestii. Mówi o księżach przywiązanych do pieniędzy, krytykuje państwa sprzedające broń krajom toczącym wojny, upomina rządy ograniczające wolność sumienia.

Przede wszystkim jednak skupia się na wierze, która nie jest zadaniem do wykonania, radości, która może być udziałem każdego z nas, i nadziei, która nigdy nie zawodzi. W centrum myśli Franciszka zawsze stoi Bóg, który cierpliwie na nas czeka i nieustannie przebacza. On odnajduje nas na marginesie, wśród naszych grzechów i błędów. Gdy mamy potrzebę uzdrowienia, odkrywamy w sobie pragnienie Boga i wtedy On może wejść do naszego życia.

Ojciec Święty nie używa trudnych teologicznych terminów. Mówi prostym językiem, a jego słowa są łagodne i pełne troski.