Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

20.05.2017

Czy dialog jest możliwy?

Rok 2017 jest rokiem dziewięćdziesiątych urodzin Tadeusza Mazowieckiego, a zarazem dwudziestej rocznicy powstania współtworzonej przez niego Konstytucji RP. Te dwie rocznice stanowią okazję do spotkania i podjęcia refleksji nad dzisiejszym stanem naszej demokracji i polskiego społeczeństwa.

W sobotę 20 maja w Domu Przyjaciół w Laskach odbędzie się spotkanie zatytułowane „Czy dialog jest możliwy". Podczas spotkania będzie można kupić książkę "Architekt wolnej Polski. Świat wartości i idei Tadeusza Mazowieckiego".

Tadeusz Mazowiecki był człowiekiem dialogu. Nazywano go „spinaczem", bo potrafił dla dobra wspólnego łączyć różne indywidualności i przeciwne postawy. Tak było w opozycji lat siedemdziesiątych, w czasie sierpniowych porozumień w Gdańsku, w stanie wojennym i przy Okrągłym Stole, a później w czasie jego misji w byłej Jugosławii i podczas tworzenia nowej konstytucji wolnej Polski.
Tadeusza Mazowieckiego nie ma już między nami, ale jego „spinacz" pozostał w nas. Dlatego w duchu „spinania" chcemy zapytać, czy dialog jest możliwy. Pytanie to zrodziło się z rozmów z ludźmi, którzy autentycznie boleją nad niemożliwością podejmowania w rozmowie istotnych tematów dotyczących naszego kraju. Wiele takich prób kończy się kłótnią i obrazą. Wydaje się, że podziały te jeszcze bardziej się nasilają, rozdzierając tkankę społeczną, niszcząc też więzi rodzinne i pokoleniowe.
Chcemy, by ta rozmowa ludzi z różnych stron odbyła się w Laskach, które Tadeusz Mazowiecki nazywał swoją ojczyzną duchową. Tu pisał przemówienie sejmowe, gdy stanął na czele rządu po wyborach w 1989 roku. Dla niego Laski były - tak jak dla innych ludzi Lasek, a dla nas są nadal - „cząstką chrześcijaństwa i cząstką Polski, uformowaną przez cierpienie i przez otwartość wobec ludzi".
Przyjeżdżał często do Lasek, bo - jak mówił - były one dla niego azylem, „gdzie rutyna i przepis nie wyprzedzają i nie wypierają miłości. I gdzie człowiek się jedna ze swoim krzyżem; gdzie się zrasta".
Dla wielu ludzi, rodzin i środowisk cierpieniem, które uniemożliwia dziś owo zrastanie się, jest brak dialogu oraz wzajemne dzielenie na lepszych i gorszych.

Program spotkania
I. Panel społeczno-ideowy: Co musi się stać, żebyśmy zaczęli rozmawiać?
Jacek Cichocki, warszawski Klub Inteligencji Katolickiej
prof. Paweł Łuków, bioetyk, Uniwersytet Warszawski
s. Maria Krystyna Rottenberg FSK, Ośrodek Ekumeniczny Joannicum, wydawca „Ludzi Lasek"
Szymon Rębowski, szef wydania internetowego tygodnika Kontakt

II. Panel polityczno-historyczny: Czy dziś możliwy jest dialog w duchu Mazowieckiego?
Jacek Fedorowicz, artysta malarz, satyryk, felietonista
prof. Andrzej Friszke, historyk, kwartalnik Więź
Kamila Gasiuk-Pihowicz, prawniczka, posłanka Nowoczesnej
Adam Lipiński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz ds. równego traktowania

Oba panele poprowadzi ks. Sławomir Szczepaniak, gospodarz spotkania.

Chcemy zapytać panelistów oraz zebranych gości:
- Czy dialog jest możliwy i pod jakimi warunkami? Na jakie trudności musimy odpowiedzieć? Jakie płaszczyzny dialogu należy stworzyć i jaka może być w tym rola stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych? Na ile miejscem dialogu może i powinien być Kościół?
- Czy słowa mają jeszcze jakieś znaczenie? Jak ich używać bez manipulacji i emocji? Dlaczego język zabija naszą debatę publiczną? Co się stało z odpowiedzialnością za słowo?
- Na ile mylimy politykę z publicystyką, a patriotyzm z nacjonalizmem? Dlaczego „polityka historyczna" i „sprawy światopoglądowe" stały się tematami zastępczymi i zasłoną przed rozmową o najważniejszych polskich problemach?
Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.


Organizatorzy: ks. Sławomir Szczepaniak, rektor kościoła Matki Bożej Anielskiej w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach oraz Adam i Wojciech Mazowieccy

 

 

Książka ukazuje się w 90. rocznicę urodzin Naszego Premiera

Tom „ Architekt wolnej Polski” poświęcony został wszechstronnej roli, jaką premier Tadeusz Mazowiecki odegrał w budowaniu wolnego, nowoczesnego państwa. Jak mało kto ten wybitny intelektualista i prawdziwie demokratyczny polityk rozumiał wartość wolności i dialogu. „Można się różnić, można się spierać. Ale nie wolno się nienawidzić” powtarzał, wskazując kierunek mieszkańcom młodego kraju między Bałtykiem i Tatrami.

Teksty napisane przez uczniów, współpracowników i przyjaciół premiera Mazowieckiego dają obraz jego wielkości i bezkompromisowości. Niektóre stanowią historyczne świadectwo jego ważnych dokonań, inne są próbą interpretacji najbliższych mu wartości i idei. Łączy je osobisty ton, a zarazem wysoka erudycja Autorów. Przede wszystkim jednak tom pokazuje aktualność właściwego premierowi spojrzenia na Polskę.