Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

22.03.2017

Demokracja: globalna rzeczywistość czy uniwersalna utopia?

W środę 22 marca Wydawnictwo Znak i Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ zapraszają na debatę ekspercką poświęconą książce Francisa Fukuyamy „Koniec historii".

Spotkanie poprowadzi Dominika Kozłowska z Miesięcznika Znak, a udział w dyskusji wezmą: Adam Jelonek (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ), Paweł Kowal (Instytut Studiów Politycznych PAN), Radosław Rybkowski (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ), Adam Szostkiewicz („Polityka") oraz Piotr Kłodkowski (Porównawcze Studia Cywilizacji).

Zapraszamy o godz. 17 do KPSC, ul. Grodzka 52, sala 119.

Francis Fukuyama

Koniec historii i ostatni człowiek

Tłumaczenie: Tomasz Bieroń, Marek Wichrowski

Książka, która wywołała jeden z najgłośniejszych sporów intelektualnych końca XX wieku

Ta książka wywołała jeden z najgłośniejszych sporów intelektualnych ostatnich lat.
Nigdy nie była tak potrzebna jak teraz.


Świat 2017. W Europie Wschodniej trwa konflikt militarny. Z ogarniętego wojną Południa na bogatą Północ ciągną rzesze uchodźców. Zachodnim światem wstrząsa bodaj największy od wojny kryzys demokracji. Czy można powiedzieć, że teza Fukuyamy o końcu historii jest nadal aktualna?

Fukuyama nie mówił bowiem o końcu wojen, wielkich zmian historycznych i upadkach państw. Filozof mówił o końcu idei.

Ta książka, choć napisana 25 lat temu, ponownie stała się potrzebna. Pozostaje punktem wyjścia do toczącej się na naszych oczach dyskusji o sensie i przyszłości demokracji. Pozwala zrozumieć, na czym polega współczesny kryzys zachodniego świata i do czego może nas doprowadzić.

Francis Fukuyama – jeden z najbardziej kontrowersyjnych myślicieli przełomu XX i XXI wieku, amerykański filozof, politolog i ekonomista. Były wicedyrektor Zespołu Planowania Politycznego Departamentu Stanu USA. Autor takich książek, jak Koniec Człowieka, Budowanie państwa, Ameryka na rozdrożu.