Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

23.11.2018

Jubileusz Profesora Karola Tarnowskiego

W piątek 23 listopada Instytut Myśli Józefa Tischnera i Wydawnictwo Znak zapraszają na szczególne spotkanie, którego bohaterem będzie Karol Tarnowski, wybitny krakowski filozof. Spotkanie będzie uroczystym zwieńczeniem jubileuszu 80. urodzin Profesora, a pretekstem do jego zorganizowania jest publikacja specjalnej księgi jubileuszowej zatytułowanej „Na ścieżkach pragnienia".
Spotkanie, choć poświęcone dorobkowi filozoficznemu Jubilata, nie będzie naukowym seminarium ani panelem. Zaproszeni goście - wśród nich Agata Bielik-Robson, Paweł Taranczewski, Henryk Woźniakowski i Krzysztof Zanussi - poproszeni zostali o przygotowanie krótkich wystąpień na temat wybranej myśli Profesora, a także o zadanie mu jednego pytania. Organizatorzy mają nadzieję, że w ten sposób powstanie wielowymiarowy obraz dorobku Profesora, o którym odkryty niedawno przez Łukasza Tischnera rękopis z Łopusznej powiada, że „nojwiencyj ciesyło go, kie znaloz w ksionzkach myśl powykręcaną jak ta limba na Sokolicy" i potrafił ją „wyprościć".

Spotkanie, które poprowadzi Wojciech Bonowicz, rozpocznie się o godz. 19.00 w siedzibie Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie (ul. Sławkowska 14, I piętro, sala po lewej stronie). Oczywiście będzie możliwość nabycia wspomnianej księgi „Na ścieżkach pragnienia", a także ugaszenia niektórych innych pragnień. Zapraszamy!

Spotkanie z: Karolem Tarnowskim

Data spotkania: Piątek, 23 listopada 2018

Godzina: 19:00

Gdzie: Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie ul. Sławkowska 14, I piętro

Prowadzący: Wojciech Bonowicz

Uczyć się u Karola, to znaczy być zdolnym do nieskrępowanego myślenia w dialogu z Innymi, o tym, co jest i co powinno być.
prof. Krzysztof Mech

Z okazji osiemdziesiątych urodzin profesora Karola Tarnowskiego ofiarowujemy Jubilatowi eseje skupione wokół Jego twórczości, a także wokół pytań o człowieka i tworzoną przezeń kulturę, o wartości, o podmiot metafizyczny, o Boga. Te bliskie Karolowi Tarnowskiemu zagadnienia, będące przedmiotem Jego własnej refleksji, podejmują w tym tomie:
Joanna Barcik, Agata Bielik-Robson, Jaromir Brejdak, Grzegorz Chrzanowski OP, Pavol Dancák, Marek Drwięga, Jacek Filek, Tadeusz Gadacz, Jakub Gomułka, Jowita Guja, Adam Hernas, Urszula Idziak-Smoczyńska, Ks. Jarosław Jagiełło, Anna Karoń-Ostrowska, Jan Andrzej Kłoczowski OP, Łukasz Mazur, Krzysztof Mech, Jacek Migasiński, Piotr Mróz, Izabella Sariusz-Skąpska, Andrzej Serafin, Władysław Stróżewski, Łukasz W. Śliwa, Paweł Taranczewski, Róża Thun, Łukasz Tischner, Adam Workowski, Henryk Woźniakowski, Adam Zagajewski, Wojciech Zalewski, Krzysztof Zanussi.

Karol Tarnowski – profesor filozofii, wybitny filozof religii, nauczyciel, pedagog, miłośnik sztuki, pianista. Znawca myśli ks. Józefa Tischnera, Martina Heideggera, Gabriela Marcela, Jeana Naberta, Paula Ricoeura. Autor licznych artykułów i książek, takich jak: "Tropy myślenia religijnego", "Usłyszeć niewidzialne", "Zarys filozofii wiary" (Nagroda im. Księdza Józefa Tischnera), "Bóg fenomenologów", "Wiara i myślenie", "Człowiek i Transcendencja", "Pragnienie metafizyczne".