Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

07.03.2016

Nagroda Herberta dla Larsa Gustafssona!

Laureatem tegorocznej Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta został znakomity szwedzki poeta i prozaik Lars Gustafsson! Znany jest on polskiemu czytelnikowi przede wszystkim z retrospektywnego tomu „Dziwne drobne przedmioty", wydanego przez nasze wydawnictwo w 2012 roku.

„Twórczość Gustafssona to towar z przysłowiowej „najwyższej półki". Jest prosta, a jednocześnie głęboka. Kryje w sobie treści, które nie zawsze widoczne na pierwszy rzut oka, zaskakują przy bliższym poznaniu. W jego poezji prostota i rzeczowość mieszają się z podziwem dla stworzenia. To pokora wobec świata, a jednocześnie podanie w wątpliwość rzeczywistości jako takiej", pisała we wstępie do tomu Laureata Marta Rey-Radlińska, znawczyni literatury skandynawskiej.

Nagroda Herberta przyznawana jest za całokształt twórczości w dziedzinie poezji, żyjącemu autorowi. W zamierzeniu jej fundatorów i jury ma ona za zadanie „wyróżniać i wskazywać wśród żyjących dziś twórców tych, którzy z artystycznym mistrzostwem dążą do tego właśnie rozumienia, których dzieła przynoszą ich czytelnikom tyleż jasną wiedzę o bolesnej ludzkiej kondycji, co nieprzemijającą nadzieję."
W minionych latach prestiżowy tytuł laureata Nagrody, otrzymali inni poeci związani z naszym wydawnictwem: W. S. Merwin i Charles Simic.

Uroczystość wręczenia Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta odbędzie się 17 maja w Teatrze Polskim w Warszawie.

Lars Gustafsson

Dziwne drobne przedmioty. Wybór wierszy.

Tłumaczenie: Zbigniew Kruszyński

To poezja pełna mądrości, niosąca głębsze poznanie istoty rzeczy

Lars Gustafsson (ur. 1936), powieściopisarz, poeta, eseista i uczony, uważany w Szwecji za najbardziej płodnego twórcę od czasów Strindberga. Tłumaczony był na piętnaście języków, uhonorowany wieloma prestiżowymi nagrodami, m.in. John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship. Jest twórcą wszechstronnie utalentowanym i barwnym. Jego publiczne wystąpienia budzą często kontrowersje – jak w roku 2009, gdy w wyborach do Parlamentu Europejskiego głosował na Partię Piratów. Prowadzi blog poetycki, gdzie zamieszcza także reprodukcje swoich rzeźb i obrazów.

Od debiutu poetyckiego w roku 1962 wydał kilkadziesiąt tomów wierszy. To pozornie „zwyczajne” zapisy rzeczywistości, notatki uważnego obserwatora zjawisk, na które najczęściej nie zwracamy uwagi: zwarzonych mrozem traw, przelatujących ptaków, widoku z okna pociągu. Nic tu jednak nie jest oczywiste, każdy przedmiot ma swoją tajemnicę, zadaje nam pytania, przeważnie te najważniejsze – o nasze istnienie. To poezja pełna mądrości, niosąca głębsze poznanie istoty rzeczy. Smak nadają jej głębokie emocje, starannie ukryte pod pozorami dystansu: tęsknota, pragnienie ocalenia dzięki miłości i pamięci, zachwyt pięknem.

Dziwne drobne przedmioty to pierwszy wydawany w Polsce tom Larsa Gustafssona. Poeta odwiedził Kraków w czasie Festiwalu im. Czesława Miłosza w roku 2011. Jego wiersze, rewelacyjnie przełożone przez Zbigniewa Kruszyńskiego, zachwyciły Wisławę Szymborską, która – autentycznie nimi poruszona – „poleciła” jak najszybciej je wydać.