Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

08.05.2017

O sensie pisarstwa Wiesława Myśliwskiego

Piotr Biłos pokazuje, jak może wyglądać prawdziwe l i t e r a t u r o z n a w s t w o - wolne od gorsetu metodologii i hermetycznego języka, wsparte erudycją, ale polegające na wrażliwości, empatii i intuicji, które pozwalają dotrzeć do głównych wątków i najgłębszych sensów pisarstwa Wiesława Myśliwskiego.


W książce „Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego" przede wszystkim ponownie bada kategorię „chłopskości", która dotychczas dominowała w dyskursie wokół książek „Kamień na kamieniu", „Traktat o łuskaniu fasoli" czy „Widnokrąg". Krytyk dystansuje się od tego wspólnotowego klucza interpretacyjnego i koncentruje się na intertekstualności tych powieści. Podejmuje kwestie dotyczące języka, opowieści oraz prób wyjścia poza monolog i dialog.

„Powieściowe światy" pomagają odkrywać nieznane oblicza dzieł wybitnego współczesnego polskiego pisarza. Biłos pokazuje m.in. w jaki sposób Myśliwski pisze o problemach związanych z tożsamością i relacją jednostka - zbiorowość oraz o wzajemnym oddziaływaniu ojca i syna.

Warto wykorzystać czas oczekiwania na kolejną powieść autora „Pałacu" na obcowanie z jego tekstami w zupełnie nowy sposób. Lektura książki Piotra Biłosa jest szansą zdobycia nowych narzędzi odbioru tej wielkiej literatury. Wzbogacą one warsztat czytelnika, który pragnie jeszcze wyraźniej dostrzec wyjątkową wartość tego, co tworzy Wiesław Myśliwski.

Twórczość Wiesława Myśliwskiego jest przedmiotem wielu analiz i opracowań krytycznych. Piotr Biłos proponuje nowe klucze interpretacyjne, które ukazują powieści autora Nagiego sadu z perspektyw innych niż te, które były prezentowane do tej pory. Jego książka – wydana równolegle po francusku – porusza problemy związane z poszukiwaniem tożsamości i znajdowaniem dla niej wyrazu w języku. Myśliwski, jakiego tutaj widzimy, płynnie przechodząc od powieści do powieści, wciąż przetwarza wątki własnej biografii, pisze o historii, wojnie i czasach powojennych, a także konfrontuje się z doświadczeniem śmierci.

"Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego" mogą służyć jako fascynujący przewodnik po twórczości jednego z największych polskich pisarzy współczesnych, będąc równocześnie dla czytelnika inspiracją do podejmowania wysiłku samodzielnego odkrywania kolejnych jej znaczeń.