Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

20.04.2017

Ruszają 17. Dni Tischnerowskie

Mszą świętą w kolegiacie św. Anny i opartym na motywach ludowych spektaklem „Do dna" rozpoczną się w czwartek 20 kwietnia 17. Dni Tischnerowskie w Krakowie. W kolejnych dniach m.in. „Czytanie Tischnera", wykład głównego gościa Hansa Joasa, debata „Co dał nam Tischner?" oraz gala Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera. Zapraszamy!

Dni rozpoczną się w czwartek 20 kwietnia Mszą świętą w kolegiacie św. Anny, której będzie przewodniczył bp Grzegorz Ryś. Po Mszy świętej na w siedzibie PWST odbędzie się pokaz spektaklu „Do dna" przygotowanego przez studentów tej uczelni pod kierunkiem Ewy Kaim i Włodzimierza Szturca.

W piątek 21 kwietnia zaplanowano „Czytanie Tischnera". Fragmenty eseju „Inny" przeczyta Dorota Segda, a w rozmowie o wątkach tego tekstu - napisanego przez Tischnera pod koniec życia - wezmą udział także filozof Dobrosław Kot i publicysta Wojciech Bonowicz. Tego dnia będzie miał również miejsce wykład głównego gościa Dni - Hansa Joasa. W ramach cyklu Colloquia Tischneriana wygłosi on odczyt zatytułowany „Potęga sacrum". Po wykładzie w „Jaskini filozofów" o temacie przewodnim Dni - „Inny. Obcy. Bliźni. Granice otwartości" - dyskutować będą z Hansem Joasem Anna Dymna, Steffen Huber i Piotr Sztompka, a dyskusję poprowadzi Tadeusz Gadacz.

W sobotę 22 kwietnia Stowarzyszenie „Drogami Tischnera" zaprasza na debatę „Co nam dał Tischner?", w której udział wezmą m.in. Anna Dymna, Stanisława Trebunia-Staszel, ks. Andrzej Augustyński i Kazimierz Tischner. Przewidziane są również występy artystyczne, m.in. spektakl „Odmieniona baba", przygotowany przez zespół Zawodowcy z Bachledówki.

Po południu tego dnia wręczone zostaną Nagrody Znaku i Hestii im. Ks. J. Tischnera. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach przez jury pod przewodnictwem ks. Adama Bonieckiego, a jej fundatorami są Grupa ERGO Hestia oraz Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości", nagrodę odbierze w tym roku filozof Ireneusz Ziemiński. W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności" - publicystka Ewa Siedlecka. A w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata" - założyciel istniejącej w Jaworznie wspólnoty Betlejem ks. Mirosław Tosza. Podczas gali rozmowę z laureatami poprowadzą ks. Adam Boniecki i Henryk Woźniakowski, a całość uświetni koncert kwintetu jazzowego.

Oprócz głównego organizatora - Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie - organizatorami Dni Tischnerowskich są też: Instytut Myśli Józefa Tischnera, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Spotkania mają charakter otwarty, tylko na dwa wybrane obowiązują zaproszenia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Oto szczegółowy program 17. Dni Tischnerowskich:

20 kwietnia, czwartek

Godz. 17.00
Kolegiata św. Anny, ul. św. Anny 13
MSZA ŚWIĘTA
W INTENCJI KSIĘDZA PROFESORA JÓZEFA TISCHNERA
Przewodniczy ks. bp Grzegorz Ryś

Godz. 18.30
Scena im. St. Wyspiańskiego PWST, ul. Straszewskiego 22
DO DNA
Spektakl dyplomowy studentów Wydziału Aktorskiego
Reżyseria, scenariusz i opieka pedagogiczna: Ewa Kaim
Dramaturgia: Włodzimierz Szturc
Występują: Dominika Guzek, Agnieszka Kościelniak, Weronika Kowalska,
Jan Marczewski, Łukasz Szczepanowski
oraz Dawid Sulej Rudnicki (fortepian, basy)
(wejście za zaproszeniami)

21 kwietnia, piątek

Godz. 14.00
Scena im. St. Wyspiańskiego PWST, ul. Straszewskiego 22
CZYTAMY TISCHNERA
Fragmenty eseju ks. prof. Józefa Tischnera „Inny" czyta Dorota Segda
Dyskusja z udziałem Doroty Segdy i Dobrosława Kota
Prowadzenie: Wojciech Bonowicz

Godz. 17.00
Aula Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
COLLOQUIA TISCHNERIANA / WYKŁAD
Potęga sacrum
HANS JOAS (Humboldt-Universität zu Berlin / Niemcy)
(tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego)

Godz. 18.00
Aula Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
JASKINIA FILOZOFÓW
Inny. Obcy. Bliźni. Granice otwartości
W debacie wezmą udział: Hans Joas, Anna Dymna, Steffen Huber, Piotr Sztompka
Prowadzenie: Tadeusz Gadacz
(tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego)

22 kwietnia, sobota

Godz. 10.00
Wyższa Szkoła Europejska, ul. Westerplatte 11
DEBATA FILOZOFICZNA MŁODYCH
Co nam dał Tischner?
Z udziałem: Barbary Bandoły, Anny Dymnej, Stanisławy Trebuni-Staszel,
ks. Andrzeja Augustyńskiego, Wojciecha Bonowicza i Kazimierza Tischnera
Wystąpią: Zespół Rodzinny z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. J. Tischnera w Poznaniu, Młodzież z Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. ks. J. Tischnera w Ratułowie, Zespół Wokalno-Instrumentalny z Zespołu Szkół i Przedszkola im. ks. J. Tischnera w Domosławicach oraz Zawodowcy z Bachledówki reprezentujący Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Czerwiennem

Godz. 18.00
Scena im. St. Wyspiańskiego PWST, ul. Straszewskiego 22
GALA NAGRODY ZNAKU I HESTII IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA
Laureaci: Ireneusz Ziemiński, Ewa Siedlecka, ks. Mirosławem Tosza
Rozmowę z laureatami poprowadzą: ks. Adam Boniecki i Henryk Woźniakowski
Koncert Kwintetu Jazzowego w składzie: Mateusz Wachtarczyk - trąbka, Szymon Ziółkowski - saksofon, Roman Bardun - fortepian, Kamila Drabek - kontrabas, Kacper Kaźmierski - perkusja (studenci Akademii Muzycznej w Krakowie)
(wejście za zaproszeniami)

Bezpłatne zaproszenia na spektakl „Do dna" i Galę Nagrody Znaku i Hestii im. Ks. J. Tischnera są do odbioru w: PWST (ul. Straszewskiego 22, Dział Organizacji PWST i Promocji, pok. 133), Pawilon Wyspiańskiego, Pl. Wszystkich Świętych 2, InfoKraków, ul. Św. Jana 2.

 

Zrozumieć człowieka i jego dramat

Co to znaczy – spotkać i n n e g o? Czy inność jest tym, co oddziela mnie od drugiego, czy przeciwnie? Co jest potrzebne, żeby inny stał się bliskim? Na te i tym podobne pytania szukał odpowiedzi ks. Józef Tischner. Pod koniec życia zaczął pisać nową książkę – kontynuację Filozofii dramatu i Sporu o istnienie człowieka. Nie skończył, ale pozostawił fragmenty, które dają do myślenia.
W świecie, w którym ludziom – nawet podobnym do siebie, należącym do jednej wspólnoty, ukształtowanym przez tę samą tradycję – coraz trudniej się spotkać, Tischnerowska refleksja o spotkaniu nabiera wyjątkowego znaczenia. Tym bardziej, kiedy spojrzymy szerzej, na punkty zapalne w różnych miejscach naszego globu, warto posłuchać głosu myśliciela, któremu chodziło przede wszystkim o to, by „zrozumieć człowieka i jego dramat”.

„Tischner był stróżem człowieka. Nie zaganiającym do stada, lecz zapuszczającym się na manowce i pustkowia, by człowieka odnaleźć. Stróż musi być czujny, jego praca nigdy się nie kończy. Stróżowanie to ciągłe zaczynanie od nowa, poszukiwanie dróg i sposobów. Dynamika myśli Tischnera, ciągle krążącej wokół człowieka, znakomicie to pokazuje.” (Dobrosław Kot)