Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

09.04.2015

Tischner o miłosierdziu

Zebrane tu artykuły były niezwykle ważne dla sprawy Łagiewnik, były też ważne i przełomowe, w co nie wątpię, dla samego Autora. Pisał je w ostatnich latach ciężkiej choroby, podczas której zawierzał się Bożemu Miłosierdziu - i był Miłosierdzia wiarygodnym świadkiem. Wierzymy, że publikowane eseje Księdza Profesora przyczynią się do głębszego rozumienia sprawy miłosierdzia i osadzenia jej w kontekście współczesnej kultury. (fragment wstępu kard. Kazimierza Nycza)

9 kwietnia (wtorek) o godz. 18.00 zapraszamy do De Revolutionibus. Books & Cafe przy ul. Brackiej 5 w Krakowie na spotkanie wokół książki Drogi i bezdroża miłosierdzia z udziałem m.in. Wojciecha Bonowicza, biografa księdza Tischnera. Spotkanie pt. "Ksiądz Tischner i siostra Faustyna" poprowadzi Joanna Podsadecka.

Spotkanie zainauguruje cykl wydarzeń towarzyszących 15. Dniom Tischnerowskim Strefa Tischnera.

Celem Dni Tischnerowskich jest popularyzacja myśli filozoficznej i społecznej księdza Józefa Tischnera - filozofa, myśliciela, kapłana - jak najszerszej grupie odbiorców głównie z Małopolski, choć wśród publiczności są również goście z całej Polski, a także z zagranicy.

Tegoroczna 15. edycja rozpocznie się 22 kwietnia i potrwa do 25 kwietnia 2015 roku. Oficjalny program 15. Dni Tischnerowskich 2015 oraz informacje o cyklu wydarzeń towarzyszących im pod nazwą Strefa Tischnera znajdziemy na stronie www.tischner.pl.

"Miłosierdzie Boga nie ma granic, nasze zaufanie do Boga też nie powinno mieć granic"

Refleksje ks. Józefa Tischnera o istocie Bożego Miłosierdzia pisane w trakcie ostatnich lat ciężkiej choroby. Pozwalają one zrozumieć przesłanie zawarte w "Dzienniczku" św. Faustyny.

Zebrane tu artykuły były niezwykle ważne dla sprawy Łagiewnik, były też ważne i przełomowe, w co nie wątpię, dla samego Autora. Pisał je w ostatnich latach ciężkiej choroby, podczas której zawierzał się Bożemu miłosierdziu, i był Miłosierdzia wiarygodnym świadkiem. Wierzymy, że publikowane eseje Księdza Profesora przyczynią się do głębszego rozumienia sprawy miłosierdzia.
(fragment wstępu kard. Kazimierza Nycza)

Wiara s. Faustyny (…) jest religią szczęśliwych, którzy dzięki współ-odczuwaniu z Chrystusem potrafią odkryć sens cierpienia i dojrzewać w cierpieniu.
(fragment książki)