Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Zygmunt Ziątek

literaturoznawca, doktor habilitowany, docent i członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN. Zajmuje się pograniczem pisarstwa dokumentarnego i prozy beletrystycznej oraz problematyką związków literatury z wielkimi doświadczeniami społecznymi i historycznymi XX wieku. Autor książek Ksawery Pruszyński (1972) i Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej (1999) oraz współautor drugiego tomu Literatury polskiej 1918-1975 (1993). Jego rozprawy i artykuły były publikowane m.in. w „Odrze", „Pamiętniku Literackim", „Przeglądzie Humanistycznym", „Regionach", „Twórczości", „Tekstach Drugich" i „Przeglądzie Polskim" oraz w licznych pracach zbiorowych.
07.11.2008

Beata Nowacka, Zygmunt Ziątek

Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza

Oprawa miękkaRok wydania: 2008
więcej