Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Dla przyszłych autorów

  1. Propozycje wydawnicze prosimy wysyłać wyłącznie na adres pocztaliteracka@znak.com.pl
    Dopuszczalne formaty tekstu to .doc i .rtf.
  2. Nie przyjmujemy maszynopisów nadsyłanych tradycyjną pocztą.
  3. Propozycja wydawnicza powinna zawierać 30 stron tekstu i streszczenie. Prosimy o dołączenie do wiadomości danych kontaktowych.
  4. W ramach Poczty Literackiej nie przyjmujemy poezji.
  5. Kontaktujemy się tylko i wyłącznie z autorami tekstów, które nas zainteresują. Nie uzasadniamy decyzji odmownych.
  6. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres pocztaliteracka@znak.com.pl
  7. Państwa dane osobowe przesłane wraz z propozycją wydawniczą będą przetwarzane w celu oznaczenia autorstwa oraz odpowiedzi na tę propozycję. Administratorem danych jest Społeczny Instytut Wydawniczy Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kościuszki 37, kod pocztowy 30-105. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji ww. celów. Zasady przetwarzania opisane są w Polityce prywatności.”