Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Jedno z największych polskich wydawnictw

Henryk Woźniakowski

„To wszystko jest dziełem ludzi,
wielu wspaniałych ludzi. Nie
sposób wymienić wszystkich,
którym Znak zawdzięcza to,
czym był i czym jest.”
Henryk Woźniakowski, Prezes Wydawnictwa Znak

„Stajnia Noblistów”

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak powstał w 1959 roku z inicjatywy osób związanych z „Tygodnikiem Powszechnym” i miesięcznikiem „Znak”. Chciały one poszerzyć krąg oddziaływania tego środowiska, utrwalając twórczość autorów związanych z oboma pismami, a także – dzięki przekładom współczesnych teologów i filozofów – pozyskać autorów nowych (Thomas Merton, Karl Rahner, Joseph Ratzinger), zapoznać polską publiczność z dziełami niepublikowanymi przez państwowe wydawnictwa. Na ogłoszony wśród czytelników apel o pożyczkę odpowiedziało około dziewięciuset osób, które nie miały pojęcia, że tym samym przyczyniają się do powstania jednego z najciekawszych, najbardziej kreatywnych i największych polskich wydawnictw.

Pierwsza siedziba Znaku mieściła się w małym, zagraconym pokoiku przy ulicy Wiślnej 12 nad redakcją „Tygodnika Powszechnego”. Wokół redakcyjnego stołu zasiadali: Jerzy Turowicz, Jacek Woźniakowski, ksiądz Józef Tischner, Gustaw Herling-Grudziński, Czesław Miłosz. Zdarzało się, że na redakcyjnej kanapie sypiał Zbigniew Herbert. Był to czas, gdy cenzura skutecznie utrudniała pracę i rozwój wydawnictwa, ale za to na książki Antoniego Gołubiewa, Karola Wojtyły, Władysława Bartoszewskiego, Czesława Miłosza czy Leszka Kołakowskiego i innych autorów Znaku tworzyły się komitety kolejkowe.

„Znak, tylko Znak, w nim życia smak i świata urok...” Bronisław Maj

Po 1989 roku Znak zgrabnie wziął wiraż transformacji i zaczął rozwijać się prężnie i szybko. Firma przeniosła się do zabytkowego Dworku Łowczego i rozszerzyła profil wydawniczy. Do wybitnych autorów dołączyli: Norman Davies, przyszły noblista Seamus Heaney czy nieobecni w oficjalnym obiegu pisarze emigracyjni: Stempowski, Vincenz, Czapski. Na przełomie tysiącleci Znak wydawał już ponad 100 nowości rocznie i coraz częściej był określany „stajnią noblistów”. Obok Miłosza i Szymborskiej wśród autorów wydawnictwa są bowiem: Josif Brodski, J. M. Coetzee, Mario Vargas Llosa, Derek Walcott, W. H. Auden czy Samuel Beckett.

„Bo kryją skandynawskie mgły
Bezczelnie nagi fakt:
Dostajesz, bracie, Nobla, gdy
Twoim wydawcą Znak”. Stanisław Barańczak „Hymn Znaku”

Zaangażowany zespół Wydawnictwa z powodzeniem kreuje zjawiska literackie, inicjuje społeczne dyskusje, a przy tym nieustannie wydaje i promuje bestsellery jak prozę Wiesława Myśliwskiego, powieści Zadie Smith, Eduardo Mendozy i Marka Krajewskiego czy reportaże Wojciecha Jagielskiego. Wśród naszych autorów znajdują się też Anna Ficner-Ogonowska, Emily Giffin, Richard Paul Evans, Sara Shepard i wielu innych. W zaufaniu możemy tylko dodać, że mamy już podpisane umowy z przyszłym Papieżem i kolejnym Noblistą :) Rękę na pulsie trzyma miesięcznik „Znak”, poświęcając numery pisma aktualnym tematom współczesności. Największą siłą Znaku są: kreatywność, różnorodność i odwaga.

Dzięki temu w ramach grupy wydawniczej można znaleźć książki z różnych dziedzin, dla wszystkich grup czytelników. Aby docierać do szerszych kręgów odbiorców, powstało Wydawnictwo Otwarte, publikujące literaturę popularną oraz platforma Woblink, oferująca książki elektroniczne. W ramach serwisu społecznościowego lubimyczytac.pl można otrzymać rekomendacje zgodne z czytelniczym gustem użytkowników, wyszukać osoby o podobnych literackich upodobaniach, czytać i pisać recenzje, oceniać książki i zdobywać informacje o autorach.

Coś takiego jest możliwe jedynie w Krakowie! Wisława Szymborska

Znak nie ogranicza się jedynie do działalności edytorskiej – to nie tylko wydawnictwo, ale kulturotwórcze środowisko stwarzające różnorodne płaszczyzny spotkań swoich autorów, czytelników i przyjaciół. To tutaj powstała Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, działająca na polu dialogu kultury i religii, Stacja7.pl czyli magazyn internetowy o wierze, Fundacja Sztuki Nowej Znaczy się, a nawet Wyższa Szkoła Europejska im. księdza Józefa Tischnera. Krakowski wydawca to również inicjator wyjątkowych spotkań z autorami w ramach cyklu „Dorwać mistrza” (poprzedzonych działalnością Uniwersytetu Latającego „Znaku”), współorganizator Dni Tischnerowskich czy Festiwalu Miłosza. To także bodajże jedyne wydawnictwo na świecie potrafiące wystawić fantastyczną rewię kabaretową, opartą na ukrytych talentach swoich autorów i pracowników.

Przełamując fale, sterujemy w przyszłość

Jerzy Illg
„Kiedyś Znak był małą, zgrabną awionetką, słuchającą sterów i łatwo wykonującą pętle, beczki, korkociągi i inne podniebne akrobacje - podczas kiedy dzisiaj mam wrażenie, że siedzę w kabinie jumbo jeta, przed przerażającą ilością zegarów, wykresów i monitorów. Poderwanie takiego kolosa w powietrze i zapewnienie mu utrzymania odpowiedniego pułapu obrotów wymaga nie byle jakiego wysiłku. Na szczęście stery dzierży ekipa wytrawnych pilotów, a sprawna załoga zdolna jest do wykonania wszelkich zadań, startu i lądowania nawet w najtrudniejszych warunkach.” Jerzy Illg, Redaktor naczelny Wydawnictwa Znak

Od początku swojego istnienia Znak poszerza swoje grono odbiorców, zaspokajając potrzeby piękna, wiedzy i rozrywki, realizując przy tym misję „znajdowania i upowszechniania nowych intelektualnych i artystycznych środków wyrazu wartości personalistycznych”. Z powodzeniem łączy tradycję i nowoczesność, zmysł biznesowy z wartościową i ambitną ofertą. Marka Znaku cieszy się zaufaniem czytelników, jest gwarantem jakości i perfekcyjnego wykonania edytorskiego.

Misja

Jesteśmy nowoczesnym wydawnictwem, które od ponad sześćdziesięciu lat dociera do coraz szerszego grona odbiorców z książkami wybitnymi i odkrywczymi, spełniającymi potrzeby poznawcze, religijne, estetyczne i rozrywkowe. Tworzymy przestrzeń do dyskusji i prezentacji myśli ważnych, niejednokrotnie trudnych dla człowieka żyjącego w świecie sprzecznych wartości. W naszych wyborach kierujemy się odpowiedzialnością, z poszanowaniem dla tradycji i korzeni, które nas określają. Znak to nie tylko dom wydawniczy, to przede wszystkim ludzie, którzy swoim codziennym zaangażowaniem współtworzą kulturę, w oparciu o profesjonalną organizację i życzliwe środowisko pracy.

Pragniemy dotrzeć do każdego, kto poszukuje w książkach wiedzy, rozrywki lub przeżycia. Naszym celem jest zrozumienie potrzeb odbiorców i zaproponowanie im tekstów, które zaspokoją ich oczekiwania w sposób uczciwy i profesjonalny, bez naruszania poczucia godności i dobrego smaku.

Chcemy współtworzyć przestrzeń dialogu chrześcijaństwa z kulturą współczesną, odwołując się do naszej tradycji i tożsamości, która wyrosła z dzieł m.in. Józefa Tischnera, Czesława Miłosza, Karola Wojtyły oraz Ojców Założycieli Znaku. Dziś wzbogacają ją nazwiska wybitnych twórców literatury pięknej, historii i faktu. Równocześnie rozwijamy dynamicznie ofertę książek popularnych, oferując czytelnikowi wysokiej klasy rozrywkę oraz możliwość uczestnictwa w międzynarodowych wydarzeniach.

Pragniemy także wnieść swój wkład w pielęgnowanie i rozwój czytelnictwa, zachęcając najmłodszych odbiorców do obcowania z książką. To dla nich przygotowujemy uwspółcześnione edycje klasyki literackiej obok tytułów popularnych, rozwijających wyobraźnię i wrażliwość estetyczną.

Naszą rolą jest wyznaczanie dróg, które pomogą odróżnić piękno od kiczu, prawdę od złudy, wiedzę uporządkowaną od szumu informacyjnego, rozrywkę od wulgarności. Dlatego w Znaku nie publikujemy treści epatujących wyłącznie nihilizmem, przemocą, seksem, będących jedynie prowokacją lub odwołujących się do tzw. niskich instynktów.

Znak to miejsce, w którym wartości wypracowane przez historię umacniają nas w odważnym poszukiwaniu nowych obszarów tematycznych, innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych form wyrazu. Znak to także środowiska, które aktywnie działają wokół naszych fundacji oraz Miesięcznika „Znak”. Trwałą wartością naszego wydawnictwa jest zaufanie czytelników oraz umiejętność bliskiej współpracy wszystkich zespołów, które synergicznie pracują nad rozwojem marki, z szacunkiem wykorzystują historię Znaku i tworzących go ludzi.


W związku z rozwojem firmy i stałym poszerzeniem jej oferty w 2010 roku Zarząd Wydawnictwa powołał do życia trzy nowe marki: Znak, Znak Literanova i Znak Emotikon. W 2014 roku powstał Znak Horyzont. Wszystkie te inicjatywy tworzą grupę, która wyrosła z jednego z największych i najbardziej prestiżowych polskich wydawnictw.