Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Jedno z największych polskich wydawnictw

W czerwcu 2021 roku funkcję prezeski Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak objęła Dominika Kozłowska. Tym samym Henryk Woźniakowski zakończył 30-letni okres kierowania firmą. Funkcję prezesa przejął w 1991 roku po Jerzym Turowiczu. Za kadencji Henryka Woźniakowskiego Znak przekształcił się z ze skromnej oficyny w jeden z największych domów wydawniczych w Polsce.

zarzad

Obecnie w skład zarządu wchodzą
także Tomasz Gancarz i Sylwia Wcisło.

Dominika Kozłowska to także redaktorka naczelna miesięcznika „Znak”, publicystka i działaczka społeczna, z wykształcenia doktor filozofii. Zasiada m.in. w radzie programowej Europejskiego Centrum Solidarności, w Radzie ds. Równego Traktowania przy prezydencie Krakowa. Jest m.in. laureatką Nagrody Specjalnej im. Dariusza Fikusa. W Znaku pracuje od kilkunastu lat.

Tomasz Gancarz pracuje w Znaku od blisko 20 lat; w tym od kilkunastu w zarządzie spółki i na stanowisku. Dyrektora ds. Planowania i Rozwoju.

Sylwia Wcisło związana jest ze Znakiem od ponad 20 lat; w ostatnich latach rozwijała wydawnictwo Znak Literanova, gdzie pełniła funkcję Dyrektor Wydawniczej. Wcześniej pracowała m.in. jako Dyrektor Działu Marketingu. Była także członkiem Rady Zarządzającej Wyższej Szkoły Europejskiej im. Józefa Tischnera. W nowo powołanym zarządzie objęła stanowisko Dyrektor Generalnej.

W skład Domu Wydawniczego Znak wchodzą następujące wydawnictwa: Znak, Znak Emotikon, Znak Horyzont, Znak JednymSłowem, Znak Koncept, Znak Literanova, a także miesięcznik „Znak". Do Grupy Kapitałowej Znak należą również Wydawnictwo Otwarte, ecom Group (Woblink) oraz Lubimy Czytać.

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak realizuje również wiele projektów edukacyjnych, społecznych i kulturalnych. M.in. program „Czytanie ma moc" , „Klimat? Akcja! Demokracja!", Dni Tischnerowskie czy cykl wydarzeń Dorwać Mistrza. Darowiznami finansowymi wspiera również rozmaite organizacje pozarządowe.

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak powstał w 1959 roku z inicjatywy osób związanych z „Tygodnikiem Powszechnym” i miesięcznikiem „Znak”. Chciały one poszerzyć krąg oddziaływania tego środowiska, utrwalając twórczość autorów związanych z oboma pismami, a także – dzięki przekładom współczesnych teologów i filozofów – pozyskać autorów nowych (Thomas Merton, Karl Rahner, Joseph Ratzinger), zapoznać polską publiczność z dziełami niepublikowanymi przez państwowe wydawnictwa. Na ogłoszony wśród czytelników apel o pożyczkę odpowiedziało około dziewięciuset osób, które nie miały pojęcia, że tym samym przyczyniają się do powstania jednego z najciekawszych, najbardziej kreatywnych i największych polskich wydawnictw.

Pierwsza siedziba Znaku mieściła się w małym, zagraconym pokoiku przy ulicy Wiślnej 12 w Krakowie nad redakcją „Tygodnika Powszechnego”. Wokół redakcyjnego stołu zasiadali: Jerzy Turowicz, Jacek Woźniakowski, ksiądz Józef Tischner, Gustaw Herling-Grudziński, Czesław Miłosz. Zdarzało się, że na redakcyjnej kanapie sypiał Zbigniew Herbert. Był to czas, gdy cenzura skutecznie utrudniała pracę i rozwój wydawnictwa, ale za to na książki Antoniego Gołubiewa, Karola Wojtyły, Władysława Bartoszewskiego, Czesława Miłosza czy Leszka Kołakowskiego i innych autorów Znaku tworzyły się komitety kolejkowe.

Po 1989 roku Znak zgrabnie wziął wiraż transformacji i zaczął rozwijać się prężnie i szybko. Firma przeniosła się do zabytkowego Dworku Łowczego przy ul. Kościuszku i rozszerzyła profil wydawniczy. Do wybitnych autorów dołączyli: Norman Davies, przyszły noblista Seamus Heaney czy nieobecni w oficjalnym obiegu pisarze emigracyjni: Stempowski, Vincenz, Czapski. Na przełomie tysiącleci Znak wydawał już ponad 100 nowości rocznie i coraz częściej był określany „stajnią noblistów”. Obok Miłosza i Szymborskiej wśród autorów wydawnictwa są bowiem: Josif Brodski, J. M. Coetzee, Mario Vargas Llosa, Derek Walcott, W. H. Auden czy Samuel Beckett.

Zaangażowany zespół Wydawnictwa z powodzeniem kreuje zjawiska literackie, inicjuje społeczne dyskusje, a przy tym nieustannie wydaje i promuje bestsellery jak prozę Wiesława Myśliwskiego, powieści Zadie Smith, Eduardo Mendozy i Marka Krajewskiego, reportaże Małgorzaty Szejnert czy Wojciecha Jagielskiego. Wśród naszych autorów znajdują się też Anna Ficner Ogonowska, Magdalena Kordel, Agnieszka Maciąg i wielu innych. Rękę na pulsie trzyma miesięcznik „Znak”, poświęcając numery pisma aktualnym tematom współczesności.

Największą siłą Znaku są: kreatywność, różnorodność i odwaga. Dzięki temu w ramach grupy wydawniczej można znaleźć książki z różnych dziedzin, dla wszystkich grup czytelników. Aby docierać do szerszych kręgów odbiorców, powstało Wydawnictwo Otwarte, publikujące literaturę popularną oraz platforma Woblink, oferująca książki elektroniczne. W ramach serwisu społecznościowego lubimyczytac.pl można otrzymać rekomendacje zgodne z czytelniczym gustem użytkowników, wyszukać osoby o podobnych literackich upodobaniach, czytać i pisać recenzje, oceniać książki i zdobywać informacje o autorach.

Znak nie ogranicza się jedynie do działalności edytorskiej – to nie tylko wydawnictwo, ale kulturotwórcze środowisko stwarzające różnorodne płaszczyzny spotkań swoich autorów, czytelników i przyjaciół. To tutaj powstała Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, działająca na polu dialogu kultury i religii, Stacja7.pl czyli magazyn internetowy o wierze, Fundacja Sztuki Nowej Znaczy się, a nawet Wyższa Szkoła Europejska im. księdza Józefa Tischnera. Krakowski wydawca to również inicjator wyjątkowych spotkań z autorami w ramach cyklu „Dorwać mistrza” (poprzedzonych działalnością Uniwersytetu Latającego „Znaku”), współorganizator Dni Tischnerowskich czy Festiwalu Miłosza. To także bodajże jedyne wydawnictwo na świecie potrafiące wystawić fantastyczną rewię kabaretową, opartą na ukrytych talentach swoich autorów i pracowników.

Od początku swojego istnienia Znak poszerza grono odbiorców, zaspokajając potrzeby piękna, wiedzy i rozrywki, realizując przy tym misję „znajdowania i upowszechniania nowych intelektualnych i artystycznych środków wyrazu wartości personalistycznych”. Z powodzeniem łączy tradycję i nowoczesność, zmysł biznesowy z wartościową i ambitną ofertą. Marka Znaku cieszy się zaufaniem czytelników, jest gwarantem jakości i perfekcyjnego wykonania edytorskiego.

Misja

Jesteśmy nowoczesnym wydawnictwem, które od ponad sześćdziesięciu lat dociera do coraz szerszego grona odbiorców z książkami wybitnymi i odkrywczymi, spełniającymi potrzeby poznawcze, religijne, estetyczne i rozrywkowe. Tworzymy przestrzeń do dyskusji i prezentacji myśli ważnych, niejednokrotnie trudnych dla człowieka żyjącego w świecie sprzecznych wartości. W naszych wyborach kierujemy się odpowiedzialnością, z poszanowaniem dla tradycji i korzeni, które nas określają. Znak to nie tylko dom wydawniczy, to przede wszystkim ludzie, którzy swoim codziennym zaangażowaniem współtworzą kulturę, w oparciu o profesjonalną organizację i życzliwe środowisko pracy.

Pragniemy dotrzeć do każdego, kto poszukuje w książkach wiedzy, rozrywki lub przeżycia. Naszym celem jest zrozumienie potrzeb odbiorców i zaproponowanie im tekstów, które zaspokoją ich oczekiwania w sposób uczciwy i profesjonalny, bez naruszania poczucia godności i dobrego smaku.

Chcemy współtworzyć przestrzeń dialogu chrześcijaństwa z kulturą współczesną, odwołując się do naszej tradycji i tożsamości, która wyrosła z dzieł m.in. Józefa Tischnera, Czesława Miłosza, Karola Wojtyły oraz Ojców Założycieli Znaku. Dziś wzbogacają ją nazwiska wybitnych twórców literatury pięknej, historii i faktu. Równocześnie rozwijamy dynamicznie ofertę książek popularnych, oferując czytelnikowi wysokiej klasy rozrywkę oraz możliwość uczestnictwa w międzynarodowych wydarzeniach.

Pragniemy także wnieść swój wkład w pielęgnowanie i rozwój czytelnictwa, zachęcając najmłodszych odbiorców do obcowania z książką. To dla nich przygotowujemy uwspółcześnione edycje klasyki literackiej obok tytułów popularnych, rozwijających wyobraźnię i wrażliwość estetyczną.

Naszą rolą jest wyznaczanie dróg, które pomogą odróżnić piękno od kiczu, prawdę od złudy, wiedzę uporządkowaną od szumu informacyjnego, rozrywkę od wulgarności. Dlatego w Znaku nie publikujemy treści epatujących wyłącznie nihilizmem, przemocą, seksem, będących jedynie prowokacją lub odwołujących się do tzw. niskich instynktów.

Znak to miejsce, w którym wartości wypracowane przez historię umacniają nas w odważnym poszukiwaniu nowych obszarów tematycznych, innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych form wyrazu. Znak to także środowiska, które aktywnie działają wokół naszych fundacji oraz Miesięcznika „Znak”. Trwałą wartością naszego wydawnictwa jest zaufanie czytelników oraz umiejętność bliskiej współpracy wszystkich zespołów, które synergicznie pracują nad rozwojem marki, z szacunkiem wykorzystują historię Znaku i tworzących go ludzi.