Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

16.09.2014

Nagroda im. Jerzego Zimowskiego dla Grażyny i Wojciecha Jagielskich

Nasi Autorzy zostali docenieni za działalność na rzecz migrantów i uchodźców. Wyróżnienie przyznawane jest przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie.

Zmarły w 2007 roku Jerzy Zimowski był wieloletnim członkiem Zarządu Instytutu Spraw Publicznych, a także wiceministrem spraw wewnętrznych w latach 90. Z Jego udziałem odbywały się m. in pierwsze rozmowy o przystąpieniu Polski do strefy Schengen. Przez kilkanaście lat był członkiem Rady do Spraw Uchodźców. 

Nagroda im. Jerzego Zimowskiego przyznawana jest za działalność społeczną, publicystyczną, badawczą lub inną na rzecz grup społecznych, które znalazły się w sytuacjach nadzwyczajnych, a w szczególności na rzecz migrantów i uchodźców. Przyznawana jest od 2008 roku.

W uzasadnieniu Kapituły Nagrody czytamy:
Wojciech Jagielski od kilkunastu lat opisuje szczególne problemy Afganistanu, rejonu Kaukazu i wielu krajów Afryki. Jego odwaga w odkrywaniu miejsc i osób „wykluczonych" i relacje stamtąd wzbogacają naszą świadomość i często każą zastanowić się nad przewartościowaniem naszych postaw. (...) Nadzwyczajność sytuacji, które poznaje czytelnik książek Jagielskiego, powoduje, ze pozostawanie obojętnym na spotykanych „tu i teraz" ludzi doświadczonych przez los nie może mięć miejsca.

Wspólna nagroda przyznana Państwu Jagielskim jest (...) dowodem zrozumienia, że wielkim pasjom towarzyszą wielkie wyrzeczenia i poświęcenie osób najbliższych, że aby zdobyć szlachectwo, musimy pomagać innym, aby pomoc innym, musimy oddać cząstkę siebie.

 jagielscy

Uroczyste wręczenie Nagrody Grażynie i Wojciechowi Jagielskim nastąpi 16 września 2014 roku o godz. 19.00 w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej 6 w Warszawie.

fot. Przemysław Jękosz/Compas

Nagroda im. Jerzego Zimowskiego - zaproszenie
Książki