Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Dr hab. Włodzimierz Wróbel

Dr hab. Włodzimierz Wróbel jest profesorem w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego. Jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Zastępcą Przewodniczącego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ekspertem komisji sejmowych i senackich, autor ponad 100 prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i teorii prawa. Od 2003 roku pracuje w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.
28.10.2014

Dr hab. Włodzimierz Wróbel, Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Polskie Prawo Karne. Część Ogólna

Oprawa miękkaRok wydania: 2014
więcej