Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Franz Rosenzweig

Franz Rosenzweig (1886–1929), niemiecki filozof żydowski.

W swojej teorii założył, że zasadniczym faktem ludzkiej egzystencji jest śmierć, w czym nawiązywał do Kierkegaarda i Nietzschego. Odrzucał filozofię argumentując, ze nie jest ona w stanie uwolnić człowieka od lęku przed śmiercią. Pomocne może być tu jedynie zaufanie do Boga, ponieważ śmierć jest przejściem do wieczności.
Jego naród żydowski żyje wedle szczególnych praw w świecie wieczności, czyli poza historią, bo na podstawie zawartego przymierza z Bogiem już na początku znajduje się u celu, to jest u Boga.
Rosenzweig twierdził, że podstawowymi elementami bytu są Bóg, świat i człowiek.
01.01.1998

Franz Rosenzweig

Gwiazda zbawienia

Tłumaczenie Tadeusz Gadacz Oprawa twardaRok wydania: 1998
więcej