Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Jan Bereza OSB

filozof i teolog, benedyktyn w klasztorze w Lubiniu, gdzie stworzył Ośrodek Medytacji i Dialogu Międzyreligijnego. Był członkiem Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi. Jest autorem książki Sztuka codziennego życia i cyklu programów telewizyjnych o tym samym tytule. W 2007 roku wydał Myśli codziennego umysłu. Współpracuje z takimi czasopismami jak „Charaktery", „Życie duchowe, „Albo-Albo" czy „Z pomocą".
08.03.2010

Jan Bereza OSB, Ewa Awdziejczyk

Tosty i posty

ZintegrowanaRok wydania: 2010
więcej