Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Historia filozofii XX wieku. Nurty. Tom 2

Filozoficzne gawędy Tadeusza Gadacza

Przed imponującym przedsięwzięciem, jakiego podjął się prof. Tadeusz Gadacz w 12-tomowej summie "Historia filozofii XX wieku", należy schylić głowę z szacunkiem. To bowiem pierwsza polska próba ujęcia w całość filozoficznych poszukiwań zeszłego stulecia.
Odnotowujemy więc z satysfakcją, że oto drugi tom tego monumentalnego dzieła trafił właśnie do księgarń.

A w nim podróż przez najważniejsze kierunki, w kompendium nazywane uczenie neokantyzmem, filozofią egzystencji i filozofią dialogu. Pierwszy, reprezentowany trzema nurtami (marburski, badeński i neofriesowski), sygnują nazwiskami m.in. Ernst Cassirer i Heinricht Rickert.

W drugim pysznią się obok siebie uczeni tej miary, co m.in. Lew Szestow, Jean Paul Sartre i Albert Camus. Ostatni zaś zdominowały tak tęgie głowy, jak m.in. Martin Buber, Emmanuel Lévinas i nasz rodak ks. Józef Tischner.

I to z ich poglądami zapoznaje nas drobiazgowo autor na ponad 700 stronach tomu. Ale nie jest to jedynie lektura dla filozoficznych pięknoduchów, lecz źródło inspiracji i refleksji dla wszystkich, którzy próbują uchwycić intelektualny sens otaczających nas zjawisk.

Nie brak tu także pozafilozoficznych wycieczek, a czytelnik dowie się np. za co Lew Szestow lubił św. Tomasza z Akwinu i jakich inspiracji Martin Heidegger szukał wśród hitlerowskich pobratymców.
W tym sezonie pokazywanie się z książką Gadacza pod pachą będzie w jak najlepszym tonie.


Recenzent: Bożydar Brakoniecki

Obowiązkowa lektura każdego wykształconego człowieka!
Książka autorstwa prof. Tadeusza Gadacza Historia filozofii XX wieku. Nurty to rzecz ze wszech miar niezwykła. Niezwykła zarówno ze względu na jej twórcę, jak i ze względu na rozmach i precyzję, z jaką została przygotowana. „Tadeusz Gadacz - pisze prof. Piotr Sztompka - podjął dzieło na pierwszy rzut oka niemożliwe, przekraczające ramy jednego człowieczego intelektu i jednej ludzkiej biografii (...) dzieło to imponuje (...) niewiarygodną wprost erudycją autora, obszarem i głębią lektur, precyzją i rygoryzmem interpretacji, (...) oryginalną typologią kierunków czy szkół filozoficznych”.
Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu drugi tom summy filozoficznej przybliżającej bohaterów humanistyki dwudziestego wieku. Tym razem autor skupia swą uwagę na myślicielach przynależnych do trzech nurtów współczesnej myśli: neokantyzmu, filozofii egzystencji i filozofii dialogu. Profesor Gadacz z właściwą sobie wnikliwością bada niezwykłe wpływy, jakie myśliciele ci wywierali na następne pokolenia. Pokazuje także, jak głęboko w myśl filozoficzną sięgały ich własne korzenie.
”To nie tylko imponująca synteza filozofii XX wieku, ale też pasjonująca genealogia współczesnego myślenia, bez której nie sposób zrozumieć otaczającej nas kultury i nas samych.”prof. Michał P. Markowski