Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Człowiek to nie jest piękne zwierzę

Istota czlowieczeństwa

Filozofia człowieka to taka dziedzina, która nie powinna być domeną tylko i wyłącznie zawodowych filozofów. Refleksje o człowieku, jego miejscu w świecie i najważniejszych pytaniach o sens życia - są powinnością każdego myślącego człowieka. A w myśleniu wesprzeć go może niniejszy zbiór artykułów i wykładów prof. Barbary Skargi, wybitnego polskiego filozofa współczesnego.

Cenne są refleksje Autorki m.in. na temat istoty człowieczeństwa, związków filozofii i polityki oraz źródeł kultury europejskiej. Każdy tekst pisany jest z wielką erudycją i przenikliwością. Profesor Skarga przywraca sens zapomnianym już nieco w dobie kultury masowej pojęciom, takim jak autorytet, demagogia, obywatelstwo. Pisze o roli inteligencji „tam, gdzie się jej nie szanuje". Pochyla się nad złożonymi losami polskiej historii. W tym tomie znajdziemy także sylwetki wybitnych filozofów: Władysława Stróżewskiego, Leszka Kołakowskiego i Hansa-Georga Gadamera, co sytuuje filozoficzne przemyślenia Barbary Skargi na tle dokonań filozofii polskiej i europejskiej. Całość uzupełnia wywiad Krzysztofa Dorosza z Autorką. Barbara Skarga udowadnia, że nie ma łatwych odpowiedzi na istotne dla człowieka pytania, obnażając przy tym nędzę myślenia ograniczonego i dogmatycznego. Myślenie tylko wtedy staje się wspaniałą przygodą życia, gdy nie ma granic i sięga ku nieskończoności. „Pięknym zwierzęciem" - jest tylko człowiek myślący.


Recenzent: Joanna Kapica-Curzytek

Książka profesor Barbary Skargi to filozoficzna refleksja nad polskim życiem społecznym i politycznym ostatnich lat. Znajdują się w niej m.in. teksty o nienawiści, wolności, władzy, związku polityki z moralnością oraz portrety znanych współczesnych filozofów, jak Hans-Georg Gadamer czy Leszek Kołakowski. Czytelnik będzie miał też okazję przeczytać dwa wywiady z autorką. Barbara Skarga znakomicie łączy uniwersalne rozważania filozoficzne z celnymi i dość sceptycznymi obserwacjami dotyczącymi polskiej codzienności.