Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Opowieść o człowieku. Klasa I

Jak przygotować dobrą lekcję

Podręcznik „Opowieść o człowieku" to ciekawa pozycja na rynku wydawniczym zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. Obejmuje kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym i liceum profilowanym.

Książka ta podzielona jest na trzy części: I dla klasy pierwszej obejmuje epoki - starożytność, średniowiecze, renesans, barok i oświecenie; II dla klasy drugiej obejmuje epoki - romantyzm, pozytywizm, młoda polska; III dla klasy trzeciej obejmująca epoki - dwudziestolecie międzywojenne, literaturę wojny i okupacji i współczesność. Spełnia ona wymagania określone w podstawie programowej i standardach wymagań egzaminacyjnych, jest spójna z programem nauczania. Ma otwartą koncepcję metodyczną i wyraźnie oznaczone treści na poziom podstawowy i rozszerzony.

 

Autorzy mają ciekawe pomysły na opowiedzenie uczniom o literaturze i kulturze. Liczne zadania dla ucznia są zróżnicowane, pozwalające na samodzielną pracę w domu. Proponują konteksty, które pozwalają na nowo odczytać znane lektury. W programie Opowieść o człowieku literatura nie jest celem samym w sobie. Chodzi o świadome kształtowanie świata wartości ucznia i przygotowanie go do samodzielnego czytania i analizy tekstów kultury. Reprodukcje dzieł plastycznych, opracowanie edytorskie oraz kompozycja stron stanowią przemyślany sygnał kształtujący kulturę estetyczną ucznia. Biorąc pod uwagę problemy nauczycieli z realizacją materiału, opracowano oryginalną propozycję cykli lekcyjnych ściśle skorelowanych z zawartością podręcznika dla uczniów. Mogą one stanowić podstawę organizacji pracy nauczyciela polonisty.

 

Autorzy podpowiadają nauczycielom, jak przygotować interesującą lekcję. Podają przykładowe scenariusze lekcji, CD z planami wynikowymi i programem z filozofii ułatwiającym realizację filozoficznej ścieżki edukacyjnej, poradnik ułatwiający przygotowanie się ucznia do matury. Główną zaletą podręcznika jest ukierunkowanie na samodzielność ucznia, zarówno zdolnego, jak i wymagającego nauczycielskiego wsparcia. Na szczególną uwagę zasługują opracowane na nowo "Warsztaty maturzysty", które pomogą w systematycznym sprawdzaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności potrzebnych na egzaminie maturalnym. Książce towarzyszą praktyczne pomoce naukowe dla uczniów: zakładki, które zawierają wskazówki ułatwiające analizę utworów literackich i dzieł plastycznych, oraz rozkładana plansza przedstawiająca w postaci schematów blokowych najważniejsze treści nauczania. Wszystkie te cechy sprawiają, że podręcznik Opowieść o człowieku jest nowoczesną i bardzo atrakcyjną pomocą naukową.

 

Książce towarzyszy płyta CD, na której znajdują się: - testowe sprawdziany z języka polskiego dla klasy 1, 2 i 3 (także osobne testy podsumowujące każdą epokę), - ponad 120 załączników potrzebnych do realizacji wszystkich proponowanych rozwiązań dydaktycznych. Zwięzły wykład, przystępne analizy utworów i połączenie tekstów współczesnych z tradycją literacką - to elementy, które zadecydowały o sukcesie książki Opowieść o człowieku.


Recenzent: Katarzyna Wachowska

Podręcznik do języka polskiego obejmujący kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym i liceum profilowanym..