Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Świadek nadziei. Biografia Papieża Jana Pawła II

Nolite timere! - Te Deum Laudamus

"Świadek nadziei. Biografia Papieża Jana Pawła II" autorstwa Georga Weigla to znakomita biografia wielkiego człowieka, wielkiego papieża. Historie w niej opisywane to odkrywanie czytelnikowi szlaków życia papieża od jego dzieciństwa do wyboru na Stolicę Piotrową. Po przeczytaniu historii ukazuje się nam ogromny udział Opatrzności Bożej w życiu Karola Wojtyły. To Bóg poprzez spotykanych ludzi, poprzez przykłady świętych wskazywał Karolowi Wojtyle jego posłannictwo, aż w końcu Boża Opatrzność zaprowadziła go do Watykanu, gdzie jako 264. następca Piotra Apostoła przyjął imię swego poprzednika - Jan Paweł.

 

Książka we wspaniały sposób przybliża nam osobę papieża, wyjaśnia przesłania części jego homilii oraz cyklu katechez np. dot. teologii ciała. Autor opisuje pontyfikat papieża z punktu widzenia Jego Świętobliwości, z perspektywy jego najbliższych współpracowników, a także przyjaciół i zwykłych katolików. Biografia bardzo wiele zyskuje na fakcie, że to Jan Paweł II zwrócił się do Georga Weigla z prośbą o napisanie biografii, która przybliżyłaby ludziom jego historię, co pozwoliło na udostępnienie części tajnych dokumentów watykańskich oraz prywatnej korespondencji papieża. Lekturę czyta się z zapałem, śledząc kolejne rozdziały, dowiadując się wielu nieznanych faktów z biografii Karola Wojtyły, którego życie staje się nieustannym hymnem uwielbienia Boga, który stoi na straży ludzkiej godności. Serdecznie polecam tę pozycję książkową. Mimo obszerności książki i jej ceny, uważam, że jest ona godna zakupu i lektury.
Nolite timere!

 


Recenzent: Łukasz Kołodziejczak

George Weigel

Świadek nadziei. Biografia Papieża Jana Pawła II

Tłumaczenie: Dominika Chylińska, Jacek Illg, Jadwiga Piątkowska, Rafał Śmietana, Maria Tarnowska

Najpełniejsze na świecie, uzupełnione wydanie międzynarodowego bestsellera!

Biografia Jana Pawła II wysoko ceniona przez Watykan, powstała za aprobatą Papieża i przy jego współudziale. Monumentalne dzieło będące efektem pięciu lat wytężonej pracy badacza, oparte na rozmowach z przyjaciółmi i współpracownikami Ojca Świętego, wypowiedziach osobistości z kręgów religijnych, politycznych i artystycznych, a także na archiwalnych, po raz pierwszy udostępnionych przez Watykan tajnych dokumentach oraz prywatnej korespondencji Papieża. Książka jest już uważana za pozycję klasyczną.

Polski przekład biografii ukazał się na jubileusz 80. urodzin Karola Wojtyły i rozszedł się w dużym nakładzie. Wersja uzupełniona uwzględnia wydarzenia pontyfikatu do października 2001 roku oraz zawiera aneks od wydawcy „Kalendarium 2001-2005”.