Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Ten Inny

Próba człowieczeństwa

Reakcja moich uczniów - nastolatków - może wystarczy za recenzję: "Proszę Pani, to gdzie można dostać książki tego gościa?". Zakochałam sie platonicznie w pisarstwie Kapuścińskiego po lekturze Podróży z Herodotem (fascynacja starożytnością) i wywiadu z nim (pragnienie wiedzy o człowieku, który zajął mi czas na sprawdzenie klasówek). Potem Heban, Szachinszach, Ten Inny,.... Po prostu uzależnienie od niezwykłego reportażu.

Gdy natrafiłam na filozofię Levinasa, to przyszedł i Tischner, początkowo zakwalifikowany jako niezjadliwy filozof. Kapuściński to praktyka Spotkania z Innym i impuls do nauki języków obcych. Dopiero w tym spotkaniu próbują się nasze człowieczeństwo i dojrzałość. Rewelacyjny punkt wyjścia do rozmawiania o rzeczach niełatwych, jak otwarcie na człowieka i szacunek dla jego odrębności z zachowaniem własnego systemu wartości. Świetne w szkole, aby połaskotać intelektualnie uczniów bez efektu jeża. Znam już kilku współuzależnionych...


Recenzent: Joanna Turczyn

Filozoficzne oblicze Ryszarda Kapuścińskiego

"Ten Inny" to zbiór wykładów wygłoszonych przez Ryszarda Kapuścińskiego w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu, na Uniwersytecie Jagiellońskim z okazji przyznania tytułu doktora honoris causa, w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera oraz podczas Międzynarodowego Sympozjum Pisarzy w Grazu.
Autor zastanawia się, kim był Inny w początkach kultury, a kim jest we współczesnym wielokulturowym świecie. Pokazuje ewolucję tego pojęcia w wyniku rozwoju i zderzeń różnych cywilizacji. Inspiracją dla Kapuścińskiego są oczywiście jego niezliczone reporterskie podróże, ale także współczesna myśl filozoficzna, zwłaszcza koncepcje Innego stworzone przez Lévinasa i Tischnera. Lektura tej książki może być zaskoczeniem dla tych, którzy za Innych przywykli uważać tylko ludzi należących do innej kultury, o innym kolorze skóry czy posługujących się innym językiem. Książka została laureatem Śląskiego Wawrzynu Literackiego.