Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Doświadczenia lat wojny 1939-1945

Publicystyka najwyższej próby

Pierwsze wydanie tej antologii tekstów z „Tygodnika Powszechnego" ukazało się w 1989 r. a więc przed prawie trzydziestoma laty i pod rządami cenzury. Władysław Bartoszewski w „Posłowiu do nowego wydania" przypomina, że właśnie z powodów cenzuralnych zrodziła się idea wydawania tematycznych wyborów publicystyki publikowanej w „Tygodniku Powszechnym". Wychodzono z słusznego założenia, że cenzura będzie łagodniejsza dla raz już ocenzurowanych tekstów, a równocześnie książka pozbawi je prasowej efemeryczności.

W 1977 r. ukazał się tom zatytułowany „70 żywotów", dwa lata później - „Drogi do niepodległości". Oba dobrze przyjęte przez czytelników. Tom obecnie wznowiony przygotowany został w czasie „solidarnościowego karnawału", a wydany w pierwszym roku stanu wojennego. Korektę robił Bartoszewski w ośrodku internowania w Drawsku Pomorskim. Teksty zgrupowane zostały w kilku częściach. Najobszerniejsza, licząca prawie dwieście stron, zatytułowana została „Walka i opór". Otwiera ją wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Dzieło dla rąk". Pozostałe części to: „Martyrium", „Ten jest z ojczyzny mojej", „Przyjdzie rozkaz, że już...", „Sens tej wojny". Tom zamyka tekst Tadeusza Mazowieckiego, któremu jeszcze nie śniło się, że będzie premierem.

„Przeglądając teraz - pisze Władysław Bartoszewski w posłowiu - po upływie przeszło ćwierć wieku, tekst mego słowa wstępnego do pierwszej edycji książki, nie znajduję powodu do propozycji jakichkolwiek zmian. Dalsza praktyka życiowa umocniła mnie tylko w przeświadczeniu, że „uniwersalnym zjawiskiem jest nędza i małość, a wielkość i heroizm człowieka i narodu w warunkach próby". I mimo ukazania się dziesiątków książek składających się z pewnością na bogatszy obraz II wojny światowej, książka pozostaje wyrazem i dowodem tego, co próbowaliśmy wtedy robić dla świadomości Polaków, po prostu pisząc prawdę mimo istnienia cenzury".

Lektura tych tekstów jest ożywcza i daje poczucie obcowania z publicystyką najwyższej próby. Co dziś w epoce ofensywy zdziczenia i bylejakości jest wartością samą w sobie.

 

 

Codziennie o książkach nowych i dobrych na 


Recenzent: Andrzej Garlicki

Pierwsze od 27 lat nowe wydanie antologii przygotowanej przez profesora Władysława Bartoszewskiego.
„Spośród kilkuset tekstów dotyczących problematyki II wojny światowej - pisał w 1982 roku Władysław Bartoszewski - ogłoszonych w „Tygodniku Powszechnym” w ciągu trzydziestu pięciu lat, przedrukowano w tym tomie siedemdziesiąt cztery. Wśród autorów figurują m.in. Paweł Jasienica, Antoni Słonimski, Maria Czapska, Jan Parandowski. Opracowania, przyczynki historyczne, eseje, artykuły polemiczne, dokumenty są próbą mówienia prawdy o najnowszej historii Polski, tworząc bardzo bogaty i wszechstronny obraz czasów pogardy i heroizmu ukazywanych od strony postaw ludzkich i problematyki moralnej”.