Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Świadek nadziei. Biografia Papieża Jana Pawła II

Świętość

Jedna z prefacji o świętych w czasie Mszy św. głosi: „Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich Świętych / obdarzasz swój Kościół nową mocą / i dajesz nam dowody swojej miłości. /Przykład Świętych nas pobudza * a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia[...]".


Książka opisuje pontyfikat papieża Jana Pawła II, który wprowadził Kościół w Trzecie Tysiąclecie, prowadząc powierzonych sobie wiernych do Chrystusa. Autor- Georg Weigel w doskonały sposób przedstawia lata życia papieża od jego narodzin, aż do szczególnej łaski Ducha Świętego - objęcia urzędu następcy św. Piotra. Ukazuje jego relacje z innymi, jego wielką miłość do Boga, czego niejako konsekwencją jest miłość i szczególna troska, jaką darzy każde ludzkie istnienie, każdego człowieka. Stoi niezachwianie na straży godności każdego człowieka, broniąc praw najmniejszych, wzgardzanych, młodzieży, kobiet, mężczyzn. Narracja wzbogacona jest o liczne cytaty z wypowiedzi papieskich, dokumentów Vaticanum Secundum, adhortacji, encyklik, najbliższych współpracowników papieża (m.in. kard. J. Ratzingera). Opisany przez autora okres pontyfikatu papieża jest wspaniałym świadectwem głębokiej wiary, miłości, troski o Kościół powszechny - Lud Boży następcy św. Piotra.


Podczas jednej ze swoich homilii w Roku Jubileuszowym Ojciec Święty powiedział, że „Kościół beatyfikując, któregoś ze swoich synów, Kościół [...] wskazuje go jako godnego naśladowania i czci ze względu na jego cnoty, ku chwale łaski Bożej, która w nim jaśnieje". Książka „Świadek nadziei" w doskonały sposób pokazuje to promieniowanie łaski, świętości z pokornego papieża końca dwudziestego wieku. Jego świętość potwierdził oficjalnie Kościół beatyfikując Jana Pawła II (11 maja 2011r. przez Ojca Świętego Benedykta XVI), następnie włączając go w poczet świętych Kościoła katolickiego - kanonizując go 27 kwietnia 2014r. ( przez Ojca Świętego Franciszka).
Książka jest wspaniałym obszernym źródłem wiedzy, której autor wielokrotnie rozmawiał ze św. Janem Pawłem II, miał dostęp do archiwów watykańskich. Polecam każdemu zainteresowanemu świętym Janem Pawłem II, jego wkładem w przemianę świata.


Recenzent: Łukasz Kołodziejczak

George Weigel

Świadek nadziei. Biografia Papieża Jana Pawła II

Tłumaczenie: Dominika Chylińska, Jacek Illg, Jadwiga Piątkowska, Rafał Śmietana, Maria Tarnowska

Najpełniejsze na świecie, uzupełnione wydanie międzynarodowego bestsellera!

Biografia Jana Pawła II wysoko ceniona przez Watykan, powstała za aprobatą Papieża i przy jego współudziale. Monumentalne dzieło będące efektem pięciu lat wytężonej pracy badacza, oparte na rozmowach z przyjaciółmi i współpracownikami Ojca Świętego, wypowiedziach osobistości z kręgów religijnych, politycznych i artystycznych, a także na archiwalnych, po raz pierwszy udostępnionych przez Watykan tajnych dokumentach oraz prywatnej korespondencji Papieża. Książka jest już uważana za pozycję klasyczną.

Polski przekład biografii ukazał się na jubileusz 80. urodzin Karola Wojtyły i rozszedł się w dużym nakładzie. Wersja uzupełniona uwzględnia wydarzenia pontyfikatu do października 2001 roku oraz zawiera aneks od wydawcy „Kalendarium 2001-2005”.