Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Świat według Janki. Rozmawiała Marzena Zdanowska

Te sprawy dotyczą też nas

Można by pomyśleć - po co mam czytać wywiad z kobietą, która pomaga najbiedniejszym i tym dotkniętym działaniami wojennymi, skoro mnie to nie dotyczy... A choćby po to, żeby poszerzyć swoją wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania organizacji humanitarnych i dowiedzieć się, co się dzieje aktualnie na świecie. Szokujące dane i świadomość realiów bez wątpienia sprawiają, że czujemy, że te sprawy nas dotyczą.
Recenzent: Pola Wiatr

Opowieść o życiu na krawędzi. O przełamywaniu barier. O pomaganiu naprawdę.

Jedna z najbardziej znanych polskich działaczek społecznych szczerze i przenikliwie mówi o świecie, którego nie zobaczymy w mediach. O miejscach, w których najgorsze zło spotyka się z największym dobrem. O tym, jak pomagać naprawdę, a nie na niby – tak, by tę szalę przeważyć.

Janka Ochojska wraz z Polską Akcją Humanitarną od dwudziestu dwóch lat dociera
z pomocą do ponad czterdziestu krajów. Dzięki niej i PAH m.in. powstały domy dla ofiar tajfunu na Filipinach i studnie w Sudanie Południowym. Aby wydobyć z opresji najbardziej potrzebujących, szefowa PAH zdobywa fundusze, zapewnia bezpieczeństwo pracownikom na misjach w krajach ogarniętych konfliktem zbrojnym, przekonuje do robienia rzeczy niemożliwych. Codziennie pokonuje nie tylko własne ograniczenia, ale i bariery stawiane przez organizację, rządy, a nawet osoby, którym niesie wsparcie.

Janina Ochojska – założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, od wielu lat niosąca pomoc na obszarach największych konfliktów i klęsk żywiołowych. Odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Częściowy dochód ze sprzedaży książki zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom kryzysów humanitarnych.