Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

17.06.2021

Komunikat o zmianach we władzach Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak

Dominika Kozłowska objęła funkcję Prezeski Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak. W skład zarządu wchodzą także Tomasz Gancarz i Sylwia Wcisło. Zmiany we władzach spółki związane są z przejściem na emeryturę Henryka Woźniakowskiego, dotychczasowego wieloletniego Prezesa.

16 czerwca br. podczas zgromadzenia wspólników wybrano nowy zarząd w składzie: Dominika Kozłowska, Tomasz Gancarz i Sylwia Wcisło. Wszyscy oni zasiadali już w zarządzie w poprzednich latach. Tym samym Henryk Woźniakowski zakończył 30-letni okres kierowania firmą. Funkcję Prezesa przejął w 1991 roku po Jerzym Turowiczu. Za jego kadencji Znak przekształcił się z ze skromnej oficyny w jeden z największych domów wydawniczych w Polsce. Zmiana była przygotowywana i spodziewana.

Wraz z Woźniakowskim na emeryturę przechodzi także Jerzy Illg, dotychczasowy redaktor naczelny Znaku. Wydawnictwo nie będzie już powoływać nowej osoby na to stanowisko. Obecnie Znak to Dom Wydawniczy, w ramach którego działa kilka imprintów.

Zarówno Woźniakowski, jak i Illg nadal będą współpracować ze Znakiem. Henryk Woźniakowski objął ponadto funkcję Przewodniczącego Fundacji na Rzecz Chrześcijańskiej Kultury Społecznej im. Hanny Malewskiej.

Dominika Kozłowska to także redaktorka naczelna miesięcznika „Znak", publicystka i działaczka społeczna, z wykształcenia doktor filozofii. Zasiada m.in. w radzie programowej Europejskiego Centrum Solidarności, w Radzie ds. Równego Traktowania przy prezydencie Krakowa. Jest m.in. laureatką Nagrody Specjalnej im. Dariusza Fikusa. W Znaku pracuje od kilkunastu lat.

Tomasz Gancarz pracuje w Znaku od blisko 20 lat; w tym od kilkunastu w zarządzie spółki i na stanowisku. Dyrektora ds. Planowania i Rozwoju.

Sylwia Wcisło związana jest ze Znakiem od ponad 20 lat; w ostatnich latach rozwijała wydawnictwo Znak Literanova, gdzie pełniła funkcję Dyrektor Wydawniczej. Wcześniej pracowała m.in. jako Dyrektor Działu Marketingu. Była także członkiem Rady Zarządzającej Wyższej Szkoły Europejskiej im. Józefa Tischnera. W nowo powołanym zarządzie objęła stanowisko Dyrektor Generalnej.

W skład Domu Wydawniczego Znak wchodzą następujące wydawnictwa: Znak, Znak Emotikon, Znak Horyzont, Znak JednymSłowem, Znak Koncept, Znak Literanova, a także miesięcznik „Znak". Do Grupy Kapitałowej Znak należą również Wydawnictwo Otwarte, ecom Group (Woblink) oraz Lubimy Czytać.

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak realizuje również wiele projektów edukacyjnych, społecznych i kulturalnych. M.in. program „Czytanie ma moc", „Klimat? Akcja! Demokracja!", Dni Tischnerowskie, czy cykl wydarzeń Dorwać Mistrza. Darowiznami finansowymi wspiera również rozmaite organizacje pozarządowe.

BP Znak