Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

16.03.2020

Literacki dziennik Karola Wojtyły

W Roku Jana Pawła II prezentujemy Tom II krytycznego wydania Dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły, zawierający Utwory poetyckie powstałe w latach 1946 -2003. To wyjątkowy dziennik literacki wyrażający emocje i uczucia Jana Pawła II. Ubiegłoroczna publikacja Tomu I Juwenilia (1938-1946) zawierająca wczesną twórczość literacką, była wyjątkowym wydarzeniem na rynku książki.

Edycja Dzieł literackich i teatralnych uzasadniona jest przekonaniem, że nie można w pełni zrozumieć osoby Świętego Papieża bez wniknięcia w ten fragment jego biografii, który dotyczy fascynacji poezją, dramatem, teatrem. Stąd potrzeba sięgnięcia do źródeł: rękopisów i maszynopisów, kościelnych i prywatnych archiwów, i przeprowadzenia analizy porównawczej zachowanych materiałów. Rzetelne naukowe opracowanie gwarantuje, że w edycji znalazły się teksty wiarygodne, opatrzone bogatym komentarzem ułatwiającym ich odczytanie.

Drugi tom krytycznej edycji dzieł literackich Karola Wojtyły obejmuje utwory poetyckie napisane w okresie od roku 1946 do 2003, kiedy to, ku zaskoczeniu wielu, po długiej przerwie w twórczej aktywności został opublikowany ostatni znany tekst literacki Papieża, czyli Tryptyk rzymski. Wskazany okres biograficznie dotyczy zatem kilkudziesięciu lat kapłańskiego, naukowego i twórczego życia Karola Wojtyły, od momentu przyjęcia przezeń święceń kapłańskich w roku 1946, poprzez posługiwanie w pierwszej jego duszpasterskiej placówce, parafii w Niegowici, duszpasterzowanie środowisku studenckiemu w kościele Świętego Floriana w Krakowie, studia w Rzymie, doktorat i habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracę naukową na KUL, sakrę biskupią, objęcie urzędu metropolity krakowskiego, nominację kardynalską, aż po wyjazd w 1978 roku na konklawe, wybór 16 października tegoż roku na tron Piotrowy i wypełnianie misji papieskiej. Jest to ten etap twórczości, w którym poetyka Karola Wojtyły osiągnęła dojrzałą pełnię.
Wszystkie teksty poruszają najistotniejsze dla myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II tematy i problemy, skupione jak w soczewce w skondensowanej formie poetyckiego przekazu.

To cenne świadectwo, zwłaszcza że część tych tekstów jest nieznana czytelnikom i do tej pory niepublikowana.
Premiera książki 25 marca 2020 roku.

Literacki dziennik Karola Wojtyły

Literatura, teatr – te dziedziny twórczości były bliskie Wojtyle od czasów wadowickiego gimnazjum. Zbiór ten, zawierający tak wiele bardzo osobistych tekstów, to okazja do prywatnego spotkania z wielkim polskim świętym, swego rodzaju literacki dziennik młodego Karola Wojtyły. Jego twórczość to bezcenne dziedzictwo kultury. Część tych tekstów jest nieznana czytelnikom, do tej pory niepublikowana.
Tom drugi dzieł literackich Karola Wojtyły obejmuje utwory, które powstały po roku 1946. Za datę początkową drugiego tomu przyjmujemy moment przyjęcia przez Karola Wojtyłę święceń kapłańskich.