Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

01.12.2020

„Nowa Europa Wschodnia” – zmiany w redakcji

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak będzie odpowiedzialna za redagowanie dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia". Właścicielem tytułu pozostało Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, a naczelną jest Małgorzata Nocuń. W redakcji znalazły się także osoby związane z dwumiesięcznikiem wcześniej: Łukasz Grzesiczak, Anna Łazar i Urszula Pieczek.

Nowa Europa Wschodnia to dwumiesięcznik poświęcony problematyce regionu Europy Wschodniej i Azji Centralnej oraz europejskiej polityce wschodniej. Ukazuje się od września 2008. Czasopismo zajmuje się europejską polityką wschodnią oraz państwami powstałymi po rozpadzie Związku Radzieckiego w różnych aspektach: politycznym, gospodarczym, kulturalnym, społecznym, historycznym itd. Występują w nim różne gatunki dziennikarskie: publicystykę, reportaż, wywiad, recenzję, teksty historyczne.