Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

24.10.2022

Ogłoszono laureatów Nagrody im. ks. Tischnera

To, co łączy wszystkich tegorocznych laureatów, to odwaga - ta niezbędna do działania i myślenia na rzecz wspólnoty, którą współtworzymy. Odwaga wymagająca niekiedy mówienia i działania wbrew oficjalnym narracjom, czy naciskom silniejszych instytucji. Wreszcie odwaga, aby bronić godności tych ludzi, którym została ona zabrana. Tacy właśnie są nasi bohaterowie.

Nagrodę za pisarstwo, które stanowi kontynuację Tischnerowskiego „myślenia według wartości", otrzyma Zbigniew Nosowski, dziennikarz, publicysta, działacz katolicki, redaktor naczelny czasopisma „Więź".

Z kolei w kategorii „zaangażowanie społeczne", laureatami Nagrody zostali Grupa Granica i Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej.

W pierwszym przypadku Jury doceniło cykl artykułów "Przeczekamy i prosimy o przeczekanie", w którym Nosowski ujawnił przypadki krycia nadużyć seksualnych w diecezji szczecińskiej i gdańskiej, oraz książkę Nosowskiego "Szukanie nadziei", czyli zbiór najważniejszych publikacji z ostatnich kilkudziesięciu lat. W drugiej kategorii Kapituła Nagrody wskazała na szczególną rolę obu organizacji w pomocy uchodźcom na polsko-białoruskiej granicy.

Gratulujemy wszystkim laureatom!

Zapraszamy na spotkanie z naszymi Bohaterami podczas gali wręczenia Nagrody - 24 listopada o 18:00 do Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie.

Nagroda Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera przyznawana jest nieprzerwanie od 2001 roku wybitnym publicystom i działaczom społecznym, którzy wcielają w życie wartości bliskie księdzu Józefowi Tischnerowi. Promuje sposób myślenia i postawy, łączące intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego człowieka. Stwarza niepowtarzalną okazję, żeby pokazać jedność myślenia według wartości, empatii, bliskość, intelektualnego wysiłku i codziennego praktykowania dobra. Za sprawą patrona zyskała rangę wyróżnienia szczególnego, bo doceniającego nie tylko intelektualne zasługi laureatów, ale także ich charakter i postawę wobec świata.

 

Zbigniew Nosowski, czyli Nagroda Tischnera 2022 w kategorii „pisarstwo".

„W jego tekstach gorzka prawda o kryzysie polskiego katolicyzmu i nadużyciach w Kościele spotyka się z ufnością, że nazywanie zła może służyć wyzwoleniu. Wyzwoleniu ku chrześcijaństwu, które nie szuka oparcia we władzy, lecz w miłości - z tego i nie z tego świata" ogłosiło Jury w uzasadnieniu swojego wyboru. Słowo „ufność" pojawia się szczególnie często w kontekście Laureata.

Wojciech Bonowicz pisał o nim tak: „Zbyszek, odkąd go pamiętam, wydawał się na chorobę nieufności uodporniony. Powiem więcej: miało się wrażenie, że ma ufności w nadmiarze i że obejmuje ona nawet to, co w oczach innych zdawało się już nie do uratowania".

Ufność nie jest dziś cechą występującą często, bo wiąże się z ryzykiem, które niewielu ma odwagę podjąć. Niektórym kojarzy się wręcz z naiwnością. Nic bardziej mylnego. Ufność jest przejawem mądrości, bo bez niej nie da się budować wspólnoty - tej kościelnej, jak i żadnej innej.

Zbigniew Nosowski (ur. 1961) - studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim i teologię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz w Instytucie Ekumenicznym w Bossey pod Genewą. W 1989 dołączył do grona redaktorów czasopisma "Więź", a od 2004 jest jego redaktorem naczelnym. Autor wielu publikacji i książek, m.in "Polski rachunek sumienia z Jana Pawła II" (2010) czy "Krytyczna wierność. Jakiego katolicyzmu Polacy potrzebują" (2014).

Grupa Granica i warszawski Klub Inteligencji Katolickiej, czyli Nagroda Tischnera 2022 w kategorii „zaangażowanie społeczne"

Grupa Granica skupiła szereg organizacji oraz lokalną ludność Podlasia wokół wspólnego celu, jakim jest pomoc skrajnie wycieńczonym i osamotnionym ludziom, przerzucanym przez polsko-białoruską granicę. Ten sam cel przyświecał wolontariuszom warszawskiego KIK-u, którzy stworzyli na tamtym terenie Punkt Interwencji Kryzysowej.

"Grupa Granica i współpracujący z nią wolontariusze warszawskiego KIK-u przypomnieli, że prawdziwa solidarność nie dzieli bliźnich na swoich i obcych", podkreślali w werdykcie członkowie Jury.

Żyjemy w czasach, gdy dobre chęci to za mało - potrzebne są czyny. Grupa Granica i Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej mieli dość odwagi i determinacji, aby nieść pomoc ludziom w potrzebie tam, gdzie była ona najbardziej potrzebna. To oni pokazują nam dziś, czym są prawdziwe wartości, na których powinna być zbudowana każda wspólnota.

 

Grupa Granica to ruch społeczny, sprzeciwiający się odpowiedzi rządzących na wydarzenia, jakie mają miejsce na polsko-białoruskim pograniczu. Jej członkowie pomagają migrantkom i migrantom przymusowym, którzy znaleźli się na terytorium Polski oraz monitorują przypadki łamania praw człowieka. Ruch tworzą aktywiści i aktywistki z całej Polski, w tym także mieszkanki i mieszkańcy terenów przygranicznych oraz stale powiększająca się grupa organizacji społecznych.

Klub Inteligencji Katolickiej jest stowarzyszeniem założonym w 1956 r., zrzeszającym ok. 2000 członków, których celem jest rozwijanie postawy służby na rzecz dobra wspólnego. Warszawski KIK organizuje pomoc humanitarną, m.in. przy granicy polsko-białoruskiej, prowadzi działania edukacyjne i społeczne (współpraca z mniejszościami w Polsce, prowadzenie pierwszego w Polsce telefonu wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele), a także działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej (wsparcie niezależnego szkolnictwa na Białorusi, opieka nad dziećmi dotkniętymi przez konflikt na Wschodzie Ukrainy).