Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

04.04.2016

Śmierć Laureata

Zaledwie miesiąc upłynął od uroczystego ogłoszenia Jury, iż laureatem tegorocznej Nagrody Herberta został szwedzki poeta i pisarz Lars Gustafsson, a dotarła do nas smutna wiadomość o jego śmierci. W tej sytuacji zamiast tradycyjnej gali wręczenia Nagrody odbędzie się w Warszawie uroczysty wieczór poświęcony poecie, którego wiersze czytać będą wybitni aktorzy. O terminie tego wydarzenia powiadomimy, jak tylko zostanie ustalony.

Jedyny w Polsce wybór poezji Larsa Gustafssona „Dziwne drobne przedmioty" ukazał się w Znaku w roku 2012. Przyczyniła się do tego Wisława Szymborska. Oboje mieli czytać swoje wiersze w czasie drugiej edycji Festiwalu im. Czesława Miłosza w październiku 2011 roku. Ponieważ wiedziałem, że Wisława nie lubi być zaskakiwana nieoczekiwanymi sytuacjami, pragnąc „oswoić" ją ze szwedzkim poetą. Na kilka dni przed ich wspólnym występem udałem się do niej i przeczytałem jej przygotowany przez Gustafssona zestaw wierszy, które chciał zaprezentować w Krakowie. Wiersze te - w znakomitych przekładach Zbigniewa Kruszyńskiego - wyjątkowo przypadły jej do gustu. - „Ależ to świetny poeta! Powinieneś wydać wybór jego wierszy". Skorzystałem z tej rekomendacji z radością. W ten sposób polska noblistka (której czytanie z Larsem Gustafssonem w kościele Bożego Ciała było jej ostatnim publicznym występem) została „matką chrzestną" niewielkiej, ale wyjątkowo pięknej książki szwedzkiego poety. Jej dodruk, przygotowany na majową uroczystość w Warszawie, można także zamawiać na stronie internetowej Znaku.

Jerzy Illg

Lars Gustafsson

Dziwne drobne przedmioty. Wybór wierszy.

Tłumaczenie: Zbigniew Kruszyński

To poezja pełna mądrości, niosąca głębsze poznanie istoty rzeczy

Lars Gustafsson (ur. 1936), powieściopisarz, poeta, eseista i uczony, uważany w Szwecji za najbardziej płodnego twórcę od czasów Strindberga. Tłumaczony był na piętnaście języków, uhonorowany wieloma prestiżowymi nagrodami, m.in. John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship. Jest twórcą wszechstronnie utalentowanym i barwnym. Jego publiczne wystąpienia budzą często kontrowersje – jak w roku 2009, gdy w wyborach do Parlamentu Europejskiego głosował na Partię Piratów. Prowadzi blog poetycki, gdzie zamieszcza także reprodukcje swoich rzeźb i obrazów.

Od debiutu poetyckiego w roku 1962 wydał kilkadziesiąt tomów wierszy. To pozornie „zwyczajne” zapisy rzeczywistości, notatki uważnego obserwatora zjawisk, na które najczęściej nie zwracamy uwagi: zwarzonych mrozem traw, przelatujących ptaków, widoku z okna pociągu. Nic tu jednak nie jest oczywiste, każdy przedmiot ma swoją tajemnicę, zadaje nam pytania, przeważnie te najważniejsze – o nasze istnienie. To poezja pełna mądrości, niosąca głębsze poznanie istoty rzeczy. Smak nadają jej głębokie emocje, starannie ukryte pod pozorami dystansu: tęsknota, pragnienie ocalenia dzięki miłości i pamięci, zachwyt pięknem.

Dziwne drobne przedmioty to pierwszy wydawany w Polsce tom Larsa Gustafssona. Poeta odwiedził Kraków w czasie Festiwalu im. Czesława Miłosza w roku 2011. Jego wiersze, rewelacyjnie przełożone przez Zbigniewa Kruszyńskiego, zachwyciły Wisławę Szymborską, która – autentycznie nimi poruszona – „poleciła” jak najszybciej je wydać.