Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Puzzle małżeńskie

Odpowiedź na kryzys rodziny

Ta mała książeczka napisana przez zakonnika i osobę świecką podaje tematy do refleksji i przemyśleń nad kondycją małżeństwa we współczesnym świecie. Osnową i inspiracją do napisania tej książeczki były dokumenty kościelne, których krótkie fragmenty przytaczają autorzy: (Encyklika "Humane vite", "Familiaris consortio", "Deus Caritas est", "Reconciliatio et paenitentia" ) oraz myśli błogosławionej Marii Beltrame.
Autorzy odwołują się do licznych przykładów z życia codziennego, anegdot, dzięki czemu jest to zarówno przyjemna jak i głęboka lektura. Księży spostrzega się jako celibatariuszy, którzy zabraniają innym tego, z czego sami korzystać nie mogą. Autor twierdzi, że mówienie o sferze seksualnej przez księży i podawanie litanii grzechów, listy zakazów i nakazów często wywołuje u wierzących destrukcyjne poczucie winy. Wreszcie znalazł się ksiądz, który przywraca właściwą rangę współżyciu seksualnemu w małżeństwie. Podobnie jak niemiecki zakonnik Anzelm Grün, o. Knotz dostrzega w akcie małżeńskim aspekty duchowe, które mogą małżonków prowadzić do Boga, który jest źródłem miłości. Wg o. Knotza akt płciowy to nie tylko fizjologia, ale u dojrzałych osób seks wyraża głębsza relację i jest ważnym sposobem komunikacji.
Jak wiadomo, Kościół jest przeciwny metodzie in vitro oraz stosowaniu antykoncepcji, nawet prezerwatyw. O. Ksawery Knotz odwołując się do swojej praktyki kierownika duchowego, podaje racjonalne argumenty za tym stanowiskiem. Stosowanie środków antykoncepcyjnych oddziałuje niszcząco na więź między partnerami, prowadzi do uprzedmiotowienia drugiej osoby, która jest instrumentem służącym do zaspokojenia własnych potrzeb. Stosunek przerywany natomiast często powoduje oziębłość seksualną u kobiet i niechęć do podejmowania współżycia.
Knotz, który reprezentuje stanowisko Kościoła na temat stosunków seksualnych, nie deprecjonuje, a wręcz podkreśla wartość aktu seksualnego nie tylko jako sposobu rozmnażania się, ale jako drogi do umocnienia relacji małżeńskich. W przeciwieństwie do innego zakonnika zajmującego się tą tematyką - o. Karola Meissnera OSB autor podkreśla nie aspekty fizjologiczne, ale dostrzega pierwiastek duchowy w akcie seksualnym. Stanowisko Kościoła i etyki katolickiej wg niego ma za zadanie wskazywać właściwą drogę postępowania. Refleksje o.Knotza, popularnego rekolekcjonisty i kierownika duchowego są przejawem troski o kondycję małżeństwa chrześcijańskiego i odpowiedzią na kryzys rodziny i liczne rozwody, nawet wśród osób wierzących.
"Puzzle małżeńskie" są tylko zarysem myśli o. Knotza na temat seksualności. Zaintrygowany czytelnik z pewnością sięgnie po inne pozycje tego autora, które szerzej przedstawiają jego poglądy. Osoby, które chcą zawrzeć związek małżeński znajdą w tej książce wiele inspirujących myśli na temat sakramentu małżeństwa i seksualności człowieka. Jest to zarazem przyjemna i głęboka lektura.

Recenzent: Agnieszka Bandzińska

Małżeństwo - wyzwanie, które może dać bardzo wiele radości

MAŁŻEŃSTWO JEST WYZWANIEM, KTÓRE MOŻE DAĆ BARDZO WIELE RADOŚCI.

„Puzzle małżeńskie” to książka dla:

• MAŁŻONKÓW, którzy pragną na nowo odkrywać piękno i sens swojego powołania;
• NARZECZONYCH, którzy chcą jak najlepiej przygotować się roli męża i żony;
• POSZUKUJĄCYCH, którzy zastanawiają jaką drogą podążać w życiu.


Małżeństwo jest pomysłem Boga. Skoro sam je wymyślił, podkreślając jego nierozerwalność i monogamiczność, trzeba założyć, że jest to dobry pomysł dla nas i naszego zbawienia. On wierzy w dobro i sens każdej małżeńskiej wspólnoty.
Fragment książki