Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

Mini-wykłady o maxi-sprawach

Zaduma nad codziennością

Filozofia nie jest dziedziną nauki przeznaczoną dla każdego, kto tylko zapragnie ją posiąść. Przez lata stała się czymś, co ewoluuje w przeróżne formy i wyrasta ponad przyjmowane normy i reguły. Niezależnie od tego, jakie tematy się poruszy podczas rozmyślań filozoficznych, wnioski niemalże zawsze mogą być zaskakujące i nadzwyczaj ciekawe.

 

Filozofia, znacząca tyle co umiłowanie mądrości, staje się narzędziem w rękach wyłącznie tych, którym twarde ramy, jakby się mogło wydawać, rzeczywistego świata, w niczym nie przeszkadzają tworzeniu coraz to nowszych opinii na dany temat czy oryginalnych stwierdzeń i tez. Filozofia nie jest czymś dla przeciętnego człowieka, dla laika...
Czy na pewno? Najbardziej znany współczesny filozof w Polsce zdaje się przeczyć tej opinii! Pełna oryginalnych przemyśleń i rozważań książka "Mini-wykłady o maxi-sprawach" Leszka Kołakowskiego nie jest przeznaczona dla koneserów. Jest to filozofia dla każdego! Sformułowanie "filozofia dla każdego" nie brzmi najlepiej, ale trudno znaleźć lepszy, a zarazem tak zwięzły opis dzieła Leszka Kołakowskiego.


Fakt, że książka polskiego filozofa jest przeznaczona przede wszystkim dla przeciętnych czytelników, nie świadczy, że i ci bardziej wymagający nie mogą w niej znaleźć czegoś dla siebie. Wręcz przeciwnie! Filozofia ma to do siebie, że można ją poszerzać i wzbogacać. Wątki rozpoczęte w "Mini-wykładach" są tak obszerne, że bardziej skłaniają do przemyśleń i własnych refleksji, niż zamykają tematy rozważań. Co sprawia, że książka Leszka Kołakowskiego może być interesująca także dla tych, dla których filozofia nie stanowi istotnej części życia? Zdecydowanie tematy w niej poruszane! Także sposób, w jaki myśli autora zostały przelane na kartki papieru. Łatwym i w pełni logicznym językiem Leszek Kołakowski zastanawia się nad sprawami, które są codziennością nas wszystkich. Rozmyśla nad zagadnieniami związanymi z podróżami, cnotą, władzą, luksusem, seksem, sumieniem a nawet nudą. Pisze o odpowiedzialności zbiorowej, przemocy, zawiści, Bogu, sprawiedliwości czy choćby o wybaczaniu sobie nawzajem. Tematy są tak różne, jak różne bywa nasze życie, a ich opisy krótkie i treściwe, więc jak mówi sam autor książki "słuchacze nie zdążą usnąć w czasie słuchania".


Pozytywną cechą filozofii, a co za tym idzie tej książki, jest możliwość rozwijania niektórych wątków i tworzenia własnych przemyśleń. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wdać się w polemikę z Leszkiem Kołakowskim. Wtedy czytanie nie będzie już zwykłym błądzeniem oczami po wydrukowanych literach, ale zadumą nad sprawami bliskimi nam i wszystkim naszym bliźnim. Nie uważam "Mini-wykładów o maxi-sprawach" za dzieło wybitne, ale na pewno obowiązkowe dla każdego, kto filozofię lubi i ceni.


Recenzent: Dawid Góra

Wznowienie 2022

Książka, która daje przyjemność myślenia.

Znakomity filozof, pierwszy laureat prestiżowej Nagrody im. Johna Klugego – amerykańskiego Nobla w dziedzinie nauk humanistycznych – zajmuje się w swoich miniwykładach także zagadnieniami z pozoru mało filozoficznymi: sławą, podróżami, długami, zabobonami, terroryzmem i… nicnierobieniem.
Przenikliwość i poczucie humoru Autora pozwalają mu na zaskakujące i celne obserwacje dotyczące zarówno życia codziennego, jak i odwiecznych praw ludzkiej natury; gwarantują jednocześnie chwilę refleksji i prawdziwą czytelniczą przyjemność.
Trzy serie w jednym tomie.