Wydawnictwo Znak - Dobrze nam się wydaje

22.06.2016

Ks. Michał Heller doktorem honoris causa UPJPII

Wybitny uczony i filozof, laureat wielu nagród - w tym Nagrody Templetona oraz Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera - otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Uroczystość odbyła się w Bibliotece UPJPII, a laudację wygłosiła prof. Alicja Michalik.

Ks. Michał Heller jest związany z tą uczelnią od początku jej istnienia. W latach 70. był wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego, a pod koniec tamtej dekady - m.in. wraz z ks. Józefem Tischnerem i ks. Józefem Życińskim - współtworzył Papieską Akademię Teologiczną (oficjalnie erygowaną przez papieża w 1981 r.), która po latach przekształciła się w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Obecnie kieruje Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, które jest wspólnym przedsięwzięciem UJ i UPJPII.

O początkach swojej pracy na PWT, a potem PAT ks. Heller opowiada w wydanym w tym roku wywiadzie-rzece „Wierzę, żeby rozumieć". „Oficjalnie zatrudniony zostałem w 1972 roku, ale przyjeżdżałem już wcześniej. (...) Uczelnia była nieuznawana przez państwo, niemniej prowadziliśmy normalne pięcioletnie studia filozoficzne. Ludzie pisali magisteria, robili doktoraty. Pierwszym moim doktorantem był Krzysio Turek, fizyk z Instytutu Badań Jądrowych. Wykłady i seminaria odbywały się w różnych przedziwnych miejscach, na przykład w piwniczce w podziemiach kurii. Klucz do piwniczki miała pani Marysia, która w kurii była gospodynią. Jak pani Marysia poszła na zakupy, to się odwoływało wykład, bo nie można było wejść".

Z czasem wykłady i seminaria przeniesione zostały do pomieszczeń przy kościele św. Katarzyny. „Klasztor był w ruinie, ściany się sypały, na korytarzach leżały zwały gruzu. W jednej z sal była w podłodze dziura, przez którą widać było parter. W zimie na korytarzach osadzał się szron. (...) Pierwsze zajęcia miałem w sali na parterze, zaraz na prawo od wejścia do klasztoru. Tuż obok były toalety. Kiedyś podczas mojego wykładu spod drzwi toalet nagle zaczęła wypływać ich zawartość. Trzeba było się szybko ewakuować. Na piętrze była dwie sale - jedna na kilkadziesiąt osób (to ta, w której wcześniej była dziura w podłodze), a z tyłu za nią druga, mniejsza. Jak się prowadziło wykład, a w tej mniejszej kończyły się zajęcia, to wykład trzeba było przerwać, żeby tamci mogli wyjść. Ale relacje były bardzo sympatyczne".

Ks. Michał Heller otrzymał do tej pory doktoraty honorowe od siedmiu uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1996), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2009), Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2010), Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012), Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2014) oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2015).

Autorem zdjęcia jest Adam Walanus.

Książki